Zraněných zvířat letos přibylo, záchranné stanice hledají finance pomocí sbírky

Národní síť záchranných stanic hlásí další rekord. Stanice už letos přijaly 34 679 zvířat v nouzi. To je o 3,5 tisíce živočichů více než za celý loňský rok. Není to důvod k oslavám, finančních prostředků určených na pomoc zvířatům totiž oproti loňsku ubylo. Záchranným stanicím chybí na rok 2023 nejméně 10 milionů Kč, které musí stanice sehnat od veřejnosti. Snaží se je získat kampaní „Ježíšek pro zvířata“, která potrvá až do 6. ledna. 

V tomto roce sice stoupl počet dárců, kteří stanice prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi podporují, ale průměrná výše daru klesla. Celkový objem peněz vybraných od veřejnosti se tak snížil,“ říká Petr Stýblo, koordinátor Národní sítě záchranných stanic z Českého svazu ochránců přírody.

Připomněl, že někteří tradiční dárci se omlouvají, že už si vzhledem k současné situaci nemohou dovolit zasílat částky v takové výši jako dříve.

Objem dotací od státu a krajů sice letos nepoklesl, ale pro udržení kvalitní péče o zvířata to je málo,“ dodává Petr Stýblo. Záchranné stanice proto teď v závěru roku přicházejí s kampaní nazvanou Ježíšek pro zvířata (www.jezisekprozvirata.cz). Potřebují, aby se co nejvíce lidí stalo zvířecím Ježíškem a pomohlo tak zlepšit kritickou situaci v péči o handicapované živočichy zlepšit. „Staňte se proto, prosím, i Vy Ježíškem pro zvířata. Více informací o tom, jak pomoci zvířatům v nouzi, naleznete na www.jezisekprozvirata.cz,“ dodává koordinátor Stýblo.


V roce 2021 poskytly záchranné stanice pomoc celkem 31 184 divokým zvířatům a navíc ještě 1791 zdivočelým holubům. Bylo to poprvé, kdy stanice přijaly více jak 30 000 zvířat (v roce 2020 to bylo 27 642 zvířat). Nárůst počtu zvířat se však nezastavil a v tomto roce zřejmě dosáhne 35 tisíc! Mnohé stanice vzhledem k ohromnému nárůstu práce musely omezit svojí dříve běžnou činnost. Někde například už nevyjíždějí ke každému nahlášenému zvířeti a žádají nálezce, aby zvíře, pokud je to jen trochu možné, do stanice dopravil.

Jiné stanice přestaly vyjíždět ke zraněné lovné zvěři a nechávají tyto úkony místně příslušným myslivcům. Leckde se omezila i kvalita péče o zvířata, ne každému zvířeti se dostane veterinární péče, zejména když se jedná o nákladné zákroky s nejistými výsledky. To vše proto, že kromě počtu zvířat narostly i ceny za pohonné hmoty, energie, krmení.

Záchranné stanice až na výjimky provozují neziskové organizace – a ty jsou zcela závislé na dotacích a darech od veřejnosti. Na příští rok přislíbilo ministerstvo životního prostředí navýšit dotaci záchranným stanicím o 5 milionů Kč. Ani to však nestačí! Záchranné stanice proto žádají média i veřejnost o podporu sbírky Ježíšek pro zvířata.

You may also like...