Artikulace duše – Vladimír Kiseljov

Vladimír Kiseljov je interdisciplinární tvůrce a věnuje se malbě, scénografii, režii, performance a píše libreta a knihy. Na vernisáži vždy komunikuje s publikem, poskytuje výklad svých obrazů a tím osvětluje příběhy a symboly, které jsou v nich obsaženy.

Na současné výstavě prezentuje výběr svých nejnovějších prací, které úzce souvisejí s protiklady a dialektikou lidského vnímání. To, co je v jedné rovině obrazu jako černé, to se v jeho druhé rovině přeměňuje na bílé. Zároveň je v obrazech přítomna i „rudá“ živočišnost, která představuje naši pudovou stránku a ve které se skrývá nebezpečí pádu a propastnosti. Zároveň je to však výživa pro naše hmotné tělo a další postup, zdroj naší energie, který nelze vytěsnit. Lze ho jen přijmout a pracovat s ním, být si vědom jeho síly, tuto sílu respektovat a tím ji držet na uzdě. Na místech, kde tato síla ze své podstaty může operovat.


Velkou inspiraci pro něj představuje žena, ženský element a její vnitřně aktivní energie. Energie, z jejíhož tichého zrání následně čerpají vnější procesy, které uvádějí věci do hmotného světa. V neposlední řadě se jeho motivy věnují také tomu, jak jednotlivec nebo širší společnost některé z těchto přirozených principů nezvládá či nerespektuje.

Autor je již 10 let presidentem Spolku Richarda Wagnera Brno.

Kurátorka: Ivana Beranová

Artikulace duše, Galerie Horní Landhauska, Havlíčkovy sady 59, Praha 2, výstava se koná od 17.9. do 25.10.2019

Foto: Petr Brodecký