Astrologova středa 5.5.2021 – Míra blízkosti

Úterní kvadratura Slunce – Saturn nebyla příjemná. Letos tedy ne. Saturn v projevech omezoval, zastavoval proudící energie a běžící procesy. Na leccos nebyla prostě síla. Vnitřní konflikty se pochopitelně přenesly dovnitř. V mnoha situacích jsme se podcenili a necítili hodnotu i podporu. Výsledky bylo nijaké chování a polovičaté jednání.

Dnešek nám jistě dá příležitosti pro reparáty. Nabíhá nám pomalu trigon Venuše – Pluto, který přináší odkudsi z hloubek pravdu, spravedlnost a ujištění pro to, co zrovna děláme. Neváhejme se ptát, nebojme se požádat o podporu. Přijde přesně z těch míst, odkud je akorát potřeba. Mohli bychom se zaměřit na to, co nám dělá radost, co nám přináší spokojenost

Luna bude v Rybách. S touto Lunou opravdu není moc legrace. Působí mlhavě, spojuje se světy, o kterých jen tušíme a přináší možnosti, o nichž pouze sníme. Nesnažme se držet nějaké hranice, neřiďme se plány. Učme se reagovat prostě jen na to, co přichází. Reagovat přesně a správně. Luna je v kvadrátu s Merkurem a tak špatně odhadujeme nuance komunikace i vzdálenost

Aspekt, kt. poznamená zbytek týdne a ten následující, je sextil Neptun – Lilit. Pod jeho vlivem ztrácíme cit pro jemnost věcí a bojíme se být příliš vnímaví. Můžeme se obávat zranění způsobených odmítnutím hlubšího sdílení. Můžeme se bát, že zdánlivě přehnanou blízkostí a překročením jistých bariér budeme příliš netaktní

Dnešní aspekty mluví o tom, jak jsme někdy blízko a přece vzdáleni. A naopak. Mluví i o křehkosti, která způsobuje to, že se hroutí zdi i o tvrdosti, jež nepropustí to, co by projít normálně mělo. Mluví o hledání správné míry, správných nástrojů a správných postupů sdílení.. i.. í.i.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...