Astrologova středa 8.9.2021 – Znovuzrození

Nov je vždy startem, tentokrát, protože se včera odehrával ve znamení Panny, znovu rozběhl naši vitalitu a dal nám příležitost vyčistit si svůj osobní prostor. A události a procesy nás navedly velmi nenápadně na témata, kt. jsou pro nás nejdůležitější k řešení. A protože myšlenka se někdy stane i skutkem, tak se i povedlo něco velmi zásadního spatřit, pochopit, porozumět tomu. Uvidíme, zda se tím dál budeme řídit. Nov byl také v jistém smyslu návratem k naší pevné linii, je možné, že jsme doslova našli sebe sama, případně se aspoň viděli bez příkras i problému takoví, jací jsme. Kdo postoupil ještě dál, podíval se i do zrcadla a vedl řeči i myšlenky na téma sebepřijetí.

Všimněme si, že aktuálně je většina planet ve vzdušném a zemském živlu. Absolutně chybí oheň a vodní družstvo zachraňje transpersonální Neptun. Tak konečně každého trkne, o čem akruální situace jsou v zásadě. Vzduch se chce pohybovat, řešit, nevázat se, nehledat pravidla. Život bere z intelektuálního a spirituálního pohledu. Na obojím z toho, co nechce ale neodmítá spolupracovat. Ve vzdušných znameních je Luna, Venuše, Merkur, Jupiter, Saturn. Země chce tvořit, stabilizovat, projevovat se v emocích. Ráda se nechá myšlenkami i slovy vést. Jako celek můžeme procesy vnímat jako nezávislost kontra stabilizaci, jako povrchnost proti realizaci. Našimi úkoly je tímto proplout, neudělat moc chyb a současně využít aktuální období jako odrazový můstek k budoucnosti.

Připomeňme si, že v Blížencích severní uzel je stále v konjunkci s Lilit a tak se mohou v konkrétních situacích, v komunikaci, ve vztazích, v myšlení, v představách dít věci reagující na naši minulost, kdy nám osud sečte a podtrhne naše minulé činy v tom, že nás je ve zkratce i s reakcemi na ně nechá zažít. Je příležitost se tak po předlouhé době zbavit i toho, co na sobě nechceme. To se jistě povede, pokud nebudeme tolik orientováni na emoce a uvědomíme si, o co v konkrétních procesech ve skutečnosti jde. Jsme tomu blízko.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...