Astrologův čtvrtek 1.12.2022 – Konflikty

Dnes se hvězdy kloní k oddělujícím aspektům: najdeme kvadrát Merkur – Neptun, opozici Venuše – Mars, kvadraturu Luny s Marsem i s Venuší.

Hvězdy tak ukazují nejen na nepříjemnosti, na možnosti, že se něco vyhrotí, ale současně na možnosti oddělovat, měnit, destabilizovat, ale také i analyzovat a rozebírat.

Po nás dnešní akce tak budou vyžadovat víc než kdy jindy pozornost, opatrnost a přesnost. Nedivme se a buďme připraveni i na to, co nečekáme, úmyslem planet bude (a stále je) nás udržovat pomocí nepříznivých aspektů v bdělosti. Zároveň v takovémto nestabilním čase buďme aktivní a sami iniciujme změny, nečekejme stabilitu.

Venuše s Marsem se dnes na sebe mračí v opozici a ukazují na to, že je potřeba zohlednit svou aktivitu a umět své zájmy dobře prodat a viditelně se vymezit. Kompromis a respekt je žádoucí po vyjasnění si postojů.

Luna je v zapeklité šlamastyce, hledá pozici a moc se jí nedaří. Konstelace ukazuje na nespokojenost, která je na jedné straně zdrojem nepochopení a nevyčerpatelnou studnicí konfliktů na jedné straně, ale stejně tak i motivem ke změně osobních přístupů od momentu, ve kterém si uvědomíme to, že problémy, jež se dějí, si v principu děláme sami nepozorností a přílišným zaujetím.

Merkur s Neptunem si aktuálně nejen že nerozumějí, ale nadto mají úmysly směřující ke komplikacím všeho druhu. Nabízejí další a další alternativy, ve kterých aby se prase vyznalo. Konstelace tak vede k respektu vůči druhým a hledání toho, co spojuje nade představy o řešeních každodenních situací s tím, co se skutečně děje.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...