Astrologův čtvrtek 24.8.2023 – Slunce vstoupilo do Panny

Aktuální doba má silné výzvy. S Merkurem otočeným a pomalu se rozbíhajícím směrem k začátku Panny se hledáme víc než jindy. Hledáme tak intenzivně, že si tu a tam musíme uvědomit nebo dokonce říci, o co nám vlastně v životě jde. Pokud se Merkur otočí do retrogradity, což probíhá přibližně 3x do roka, je to čas, ve kterém jdeme zpět ve vlastních stopách.

Aktuálně je Merkur v Panně, zajímá nás prostřednictvím každodenních situací to, jak fungujeme, čím se zabýváme. Klademe si otázky po smyslu našeho života a podnikání v něm, přemýšlíme, jak pracujeme a jsme v souladu sami se sebou a vlastním okolím. Je tedy z tohoto pohledu ideální čas k analýze, opravám, úpravám. K tomu dát svět a sebe do pořádku.

Do nových záležitostí bychom se tak měli pouštět ve chvílích, kdy navazujeme na starší procesy, kdy potřebujeme pozměnit, upravit nebo transformovat realitu. retro Merkur nepřeje novým záležitostem, tam je může zbržďovat, komplikovat a tříštit význam nebo téma do mnoha odboček.

A Slunce dnes vešlo do znamení Panny a vydrží tam do konce léta. Třetí část tohoto ročního období je tak ve znamení praktičnosti, zpracování a formování. Během tohoto času využíváme letní pohody k praktickým činnostem. Co se nestihlo v Čase Lva, to se nyní s emocemi uskutečňuje. Je čas zase na rok dát život do pořádku.

Během následujících dnů se Slunce sejde v konjunkci s Merkurem, vytvoří opozici se Saturnem a Neptunem. Úplněk v Rybách na 8. stupni nás čeká 31.8. a novoluní v Panně na 22. stupni bude 15.9.
Se Sluncem v Panně a jeho dispozitorem, Merkurem retrográdním se tak dostáváme do pozice korektního a praktického člověka, který trochu hýřil a zrovna se probudil. Naše kroky budou opatrné, bude nám záležet na tom, jak jsme přijímaní. S nabývající jistotou se staneme veselejšími, stabilnějšími a družnějšími. Současná doba vyžaduje praktické zkušenosti a zážitky, s nimiž budeme dál moci pracovat.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...