Astrologův pondělní úplněk 16.5.2022 – Co bude dál?

Úplněk na ose Štír – Býk rozehrává témata hodnot v životě i kvality života jako takové. Potkávají se naše touhy a konfrontují nás s tím, jak jsou naplněny. Probíhající procesy a témata nás vracejí do listopadu loňského roku, k tomu, co jsme tenkrát rozběhli nebo začali.

Letos je štíří úplněk spojen i s Plutem (bude v momentě úplňku v zenitu), ale i zatměním Luny (protože Luna i Slunce v blízkosti lunárnich uzlů) a také s výraznou stálicí Algol (je na 25. stupni Býka) způsobující spontánní zásahy do probíhajících událostí (jak příznivých, tak nepříznivých).

Může se tak dít víc než bychom čekali, ale klidně i méně než bychom očekávali. Každopádně události budou výraznější a motivy k nám doléhající silnější a v projevech jednoznačnější. Na jejich základě můžeme tak něco spontánně začít nebo rozhodnout.

Doslova si můžeme nastavit kvalitu, úroveň, na kt. se budeme pohybovat a řešit své úkoly. Můžeme si říci Takto ne nebo naopak Tento přístup je pro mě důležitý a zajímavý. Snáze odmítneme některá řešení nebo styly fungování.

Úplněk se uskuteční v konjunkci se stálicí Algol, stálicí, která umí do našeho světa a života vnášet překvapivé, nečekané a z určitého úhlu pohledu radikální situace. Tak se může stát, že v našich procesech se něco bez zjevného důvodu změní, zlepší nebo zhorší aniž bychom to dopředu předpokládali. Měli bychom být trochu ve střehu 🙂

Úplněk proběhne v konjunkci s osou lunárních uzlů a tak bude spojen se zatměním Luny (v našich podmínkách částečným, pozorovatelným před východem Slunce). Zatmění má v takových případech ambice z nás vytáhnout to, co skrýváme, vytlačujeme nebo potlačujeme. Totéž se může dít v našem okolí a procesech, kterých se účastníme. Můžeme tak ze sebe vydat to lepší, můžeme se také ale setkat s něčím, čeho jsme se chtěli zbavit. Většinou se může jednat o rysy naší povahy nebo charakteru.

Suma sumárum, dnešní ranní úplněk může přinést odpovědi na otázky, které si myslíme, které řešíme, o nichž mluvíme. Uvidíme na to, co mohlo být našim očím skryto. Tak jak získáme jistotu, bude šance i do budoucna udělat rozhodnutí a dát najevo, co dál v životě chceme mít a co nikoli. V tom všem se doporučuje jednat přímo a otevřeně. Přeji inspirativní úplněk přátelé.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...