Charles Bukowski 100 let – dvacet svazků díla Charlese Bukowského nabízí nakladatelství Argo

Dvacet svazků díla svého stěžejního autora Charlese Bukowského nabízí nakladatelství Argo v roce stého výročí jeho narození. Argo jeho prózy i básně vydává od roku 2005.

„První Bukowského kniha v češtině, Všechny řitě světa i ta má, vyšla v roce 1991, tehdy ještě v nakladatelství Pragma a pro každého to bylo zjevení. Podobný způsob psaní, absolutně svobodného v tematice i jazyce, divoké historky a nekorektní humor, navíc v takové razanci, český čtenář do té doby nepoznal. A kdo jednou Bukowského četl, už na něj nikdy nezapomněl,“ říká Vít Penkala, redaktor nakladatelství Argo.

V tomto nakladatelství během patnácti let vyšly všechny Bukowského romány, několik svazků povídek i básní, nová vydání známých textů i texty dosud nepřeložené, vše v nových nebo revidovaných překladech. Pokud má Bukowski dvorního překladatele, je to Bob Hýsek, který přeložil mnoho jeho povídek a básní nebo román Jelito a který osvědčil velký smysl pro Bukowského šťavnatý jazyk. Kromě něj se k Bukowskému opakovaně vraceli Martin Svoboda, Michala Marková, Ladislav Nagy či Vít Penkala. A je třeba připomenout, že první zmíněný soubor Všechny řitě světa i ta má uvedli do Čech Ladislav Šenkyřík a Josef Rauvolf, znalec a zprostředkovatel alternativní americké literatury.

Nakladatelství Argo ve stávajících dvaceti svazcích vydalo většinu toho podstatného, co Bukowski napsal, ale určitě ne všechno. Podle Víta Penkaly je jeho dílo, zvláště pak rané, dost nepřehledné. V posledních letech z podobných textů vznikají tematické antologie, do kterých se nakladatelství pouští jen výběrově – například překlady souboru básní O kočkách či výboru z korespondence O psaní. Bukowského knihy vycházejí v jednotné grafické úpravě Libora Batrly.

Seznam všech Bukowského knih vydaných v nakladatelství Argo najdete zde: https://argo.cz/autori/bukowski-charles/

Charles Bukowski (16. 8. 1920 v Německu – 9. 3. 1994 v Los Angeles) o sobě rád šířil historky, že je nechtěným dítětem, nebyla to pravda. Jeho otec, sloužící v americké armádě, se zamiloval do švadleny Kathariny Fett, vzal si ji a po narození syna se celá rodina odstěhovala do Los Angeles, kde Bukowski strávil bezmála padesát let svého života. Nemluvil dobře anglicky a pro svůj německý původ byl často terčem posměchu ostatních dětí, trávil čas většinou o samotě. Celý život měl problémy s pocity méněcennosti a posměchem ze strany vrstevníků, což na vysoké škole vyústilo v otevřené vyjadřování fašistických a extrémistických názorů. Necítil se v Americe dobře, považoval se za Němce. Politika v podstatě vůbec nezajímala, ale rád dělal věci, které pohoršovaly a šokovaly ostatní. Charles Bukowski byl natolik plodným autorem, že dodnes neexistuje uspokojivá kompletní bibliografie jeho díla. Uvést většinu toho, co Bukowski napsal ve všech formátech, by vydalo na celou knihu. V Bukowského prozaických dílech často vystupuje postava jménem Henry Chinaski, hlavní spisovatelovo alter ego. Nakladatelství Black Sparrow Press dále publikuje dosud nevydané básně a prózu.

You may also like...