Den pro Trojskou kotlinu pokračuje pátým ročníkem

Pátý ročník Dne pro Trojskou kotlinu pokračuje v tradici tvorby prostoru k setkávání pro místní i návštěvnictvo ze zbytku Prahy. Letošní festival se nese v duchu spolupráce organizací, které spojuje snaha o soustavné oživování upozaděných oblastí skrze kulturní, umělecké a urbanistické intervence. Podzimní cyklus uměleckých performancí a procházek Krajina zámku Troja, který bude probíhat během října a listopadu, odstartuje komunitním festivalem Den pro Trojskou kotlinu 19. října 2023 v okolí Zámku Troja.

Za program Umění pro město se během dne představí tři vítězné návrhy z open callu Krajina zámku Troja: projekt Odeur, procházka za vůněmi a pachy kulturní krajiny Troji, Znovu domov, imerzní audio procházka s průvodcem, a kolektivní performativní rituál Garden of Desires. Edukační oddělení GHMP dále připravilo výtvarný workshop pro širokou veřejnost, který se bude konat v inspirativním prostředí Eko-ateliéru GHMP v zámecké oranžérii ve spodní části zahrady. Událost je organizována ve spolupráci s MČ Praha Troja, MČ Praha 7 a Institutem plánování a rozvoje. Vstup na akci je zdarma a všechny aktivity jsou vhodné i pro děti.

Jak k programu uvádí Marie Foltýnová, vedoucí oddělení správy veřejné plastiky GHMP a hlavní kurátorka programu Umění pro město: „Už několik let se Galerie hlavního města Prahy snaží neuzavírat umění jen do zámku nebo za zdi zámecké zahrady. Prostřednictvím živých uměleckých projektů chceme navázat vztah s místní lokalitou a působit i v širším okolí. Vnímavost umělkyň a umělců přináší možnost skrze jejich tvorbu nahlédnout na okolní prostředí jinýma očima a uvědomit si třeba přehlížené kvality místa, nebo naopak jeho citlivé body. To je role městské galerie v projektu Trojské kotliny.“

Den odstartuje ve 14.00 Odeur – procházka za vůněmi a pachy kulturní krajiny Troji pod vedením biologa Jana Filipa a architektky Karolíny Munkové. Účastníci a účastnice procházky budou společně analyzovat významy, důsledky a souvztažnosti pachů v této lokalitě z hlediska biologie, tvorby krajiny a urbánního prostředí. Předpokládané trvání procházky je hodina a půl.

Od 16.00 pak proběhne imerzní audio procházka Znovu domov. Jedná se o inscenovanou lidsko-bobří performanci odehrávající se v údolí Trojské kotliny. Diváctvo je doprovázeno herečkami, které mu odkrývají příběh o znovuobjevování zapomenutých míst a o způsobu soužití mezi bobrem a člověkem, užívajícím bobrem zkultivované území. Kapacita je 15–20 osob, pro účast je tedy nutná registrace zde: https://tinyurl.com/3ud49y5e. Představení se bude opakovat 21. října ve 14.00.

Od 17.00 bude návštěvníky a návštěvnice čekat Garden of Desires, představení na hranici performance a kolektivního rituálu. Skrze propracované masky, multiinstrumentální hudbu a pohybovou choreografii společně protagonisté a protagonistky uctí element vody a rozezní Haltýřský potok. Snahou je zároveň připomenout polozapomenutou tradici otevírání studánek, která je obvykle spojována s jarním obdobím. Tato performativní realita usiluje o zrovnoprávnění a zdůraznění propletenosti vztahů v mimo-lidském světě.

Edukační oddělení GHMP připravilo v rámci Dne pro Trojskou kotlinu výtvarný workshop pro širokou veřejnost, který se bude konat v Eko-ateliéru v zahradě Zámku Troja od 14 do 18 h. Návštěvníci a návštěvnice si během odpoledne mohou vyzkoušet např. tvorbu inspirovanou blízkým okolím Trojské kotliny a Zámku Troja. Bude se jednat o zakreslování návrhů soch a site-specific instalací do reprodukcí blízkého okolí a o prostorovou tvorbu – realizaci objektů, návrhů, modelů soch a instalací. Dále si budou návštěvníci moci vytvořit předměty z přírodnin, experimentální šperky a textilní objekty. Workshop rozvíjí přesahy k recyklaci, ekologii a environmentu.

Kromě Galerie hlavního města Prahy patří mezi organizátory také městská část Troja, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) a další místní partneři. Na místě je možné se dozvědět více o plánovaných proměnách Trojské kotliny v informačním stánku od 15.00 do 18.00 nebo se zúčastnit anketní hry s drobnými cenami. Také si lze zdarma zapůjčit kolo. Vystoupení partnerů projektu proběhne v 16.30.

Ředitel IPR Praha Ondřej Boháč změny popisuje následovně: ​​„Na Císařském ostrově vznikne nové rekreační srdce Trojské kotliny s povodňovým parkem s novými potoky. Rozšířením koryta vzniknou štěrkové ostrůvky a nové přírodní pláže.”

Petr Hlaváček, pražský náměstek pro územní a strategický rozvoj, jeho slova doplňuje: „Trojskou kotlinu čekají velké změny tak, aby v budoucnu lépe sloužila návštěvníkům například pro rekreaci, chránila metropoli před povodněmi a zároveň aby se vrátila blíže k přírodě. Město ale už teď realizuje rychlé kroky jako výsadbu nových stromů, odstranění provizorních skládek nebo úpravu předprostoru Zámku Troja. A zároveň připravuje dlouhodobé projekty na obou březích, díky kterým mimo jiné vznikne zcela nové zelené propojení Prahy 6 s Trojou a dále do Ďáblického háje. Úpravy čekají i Císařský ostrov nebo Stromovku, která se dočká lepšího propojení s řekou.“ 

Starosta městské části Praha – Troja Tomáš Bryknar, na jehož území se nachází i Zámek Troja, uvádí další plány: „Na nábřeží v Troji se chystá nový park vodních sportů, nové přístupy k vodě před Zámkem Troja a rozšíření cyklostezky pod zoologickou zahradou, našim cílem je, aby se zlepšily podmínky pro místní obyvatele i velké množství návštěvníků.“

You may also like...