Diakonie založila sbírku na pomoc lidem v tornádem postiženém regionu. ČCE do začátku vložila půl milionu korun

Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, založila humanitární sbírku a vyzývá k finanční podpoře rodin v obcích, postižených tornádem. Na pomoc s likvidací škody vyšle do terénu i své dobrovolníky. „Extrémně vypjatou situaci, kterou prožívají lidé na Hodonínsku si jen těžko dokážeme představit. V noci jsme se proto mimořádně sešli s vedením Českobratrské církve evangelické a společně jsme založili sbírku na pomoc lidem v postižené oblasti. Hmotné škody budou nedozírné, ale nejtěžší pro všechny jsou ztráty na životech. Mohu slíbit, že Diakonie je připravená poskytnout nejen finanční a materiální, ale i duchovní pomoc,“ říká ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský.

Prostřednictvím farních sborů ČCE Diakonie mapuje i možnosti okamžité pomoci v lokalitách, které zasáhlo tornádo. Jakmile situace na Hodonínsku dovolí, vyšle do postižené oblasti i své dobrovolníky.

„Myslíme na všechny, které zasáhla včerejší katastrofa. Vlna solidarity, kterou ve společnosti probudila kovidová krize, ale pokračuje. Hlásí se nám desítky dobrovolníků na pomoc v místě neštěstí, na humanitární sbírce od brzkého rána přibývají příspěvky. Děkujeme. Moc si vážíme každého, kdo v této situaci projeví empatii a pomůže nám přiložit ruku k dílu tam, kde je nejvíce potřeba,“ doplňuje Ivo Mareš, mluvčí Diakonie ČCE.

  • Před půlnocí se mimořádně sešlo vedení Diakonie ČCE a Českobratrské církve evangelické k mimořádné situaci na Moravě
  • Na pomoc lidem v postiženém regionu otevírá humanitární sbírku. Českobratrská církev evangelická do sbírky ihned vložila 500 tisíc korun

Informace o humanitární sbírce:

Prostředky lze posílat na účet: 2100691426/2010.
Pomoci lze i prostřednictvím DMS Pošlete textovou zprávu na číslo 87 777 ve tvaru:

DMS DIAKONIEPOMOC 30
DMS DIAKONIEPOMOC 60
DMS DIAKONIEPOMOC 90′

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.

Posláním Diakonie je pomáhat potřebným, řídí se přitom čtyřmi základními hodnotami – milosrdenství, společenství, fortelnost a naděje. V situacích jako je tato, se právě ony ukazují jako naprosto nezbytné.

Diakonie pomáhá lidem v obtížných situacích. Tématu seniorů se věnuje dlouhodobě, provozuje několik domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, zejména pro klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou. Poskytuje také služby dětem i dospělým s postižením a lidem v různých životních krizích a věnuje se humanitární a rozvojové práci v zahraničí. Ročně podpoří přes 36 tisíc lidí u nás i ve světě. Více na www.diakonie.cz

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...