Hasiči společnosti Aero pomáhají v regionu, vyjíždějí až ke 150 zásahům ročně

Firemní hasiči AERO Vodochody AEROSPACE ročně vyjíždějí až ke 150 zásahům mimo brány společnosti. V roce 2023 zasahovali v rámci zapojení do integrovaného záchranného systému ve středních Čechách ve 146 případech, 70 z toho tvořily dopravní nehody, ke kterým často dochází na blízké dálnici. Hasiči poskytují i první pomoc. Vloni pomohli 55 zraněným osobám a evakuovali 92 osob. Za loňský rok hasiči Aero nejvíce zefektivnili schopnosti v záchraně osob a zásahu ve výškách. 

„Náš tým absolvoval rozšířený kurz bojové první pomoci, který vyučují vojáci se zkušeností ze zahraničních misí. Jedná se o intenzivní akutní první pomoc k udržení pacienta při životě. Aero dokoupilo i vybavení, které je k tomu potřeba, včetně vojenských taktických prostředků první pomoci,“ vysvětluje Oldřich Martinák, velitel jednotky hasičů Aero, který zde slouží už 35 let. „Toto efektivní a rychlé ošetření zraněných osob i vybavení považuji za velmi přínosné, včetně již déle používaného defibrilátoru. Již jsme je vícekrát využili při záchraně života a první pomoci zraněným,“ doplňuje Oldřich Martinák. 

„Zefektivnili jsme i schopnosti zásahu ve výškách, rok používáme nový automobilový žebřík AZ 30 – Magirus s délkou výsuvné sady 30 metrů. Během roku jsme jej použili vícekrát například k záchraně osob nebo požárech budov. Jednalo se třeba o záchranu postižených osob z uzavřených prostor panelového domu či při výhružce nástražným výbušným systémem,“ popisuje další novinky Oldřich Martinák. Vloni hasiči Aero zasahovali též u 36 požárů a v 19 případech poskytli technickou pomoc například k otevření bytů, kdy je uvnitř člověk potřebující rychlé ošetření.


Hasičský záchranný sbor AERO Vodochody AEROSPACE je součástí firmy a sídlí v jejím areálu nedaleko Prahy. Přesto ročně vyjede k asi 150 zásahům po Středočeském kraji, kam je volají v případě závažných událostí. Jedná se o tým špičkových profesionálů, kteří zvládají řešit velké množství závažných situací. Podporou je jim též moderní vybavení. Na základě dohody se Středočeským krajem o spolupráci se firemní hasiči Aero starají o asi 15kilometrový okruh, což odpovídá zhruba 10 minutám jízdy. Tým profesionálních hasičů tvoří 33 mužů, kteří slouží ve 3 směnách 24 hodin denně sedm dnů v týdnu.

Jejich hlavní náplní je starat se o požární bezpečnost a první pomoc v Aero včetně zabezpečení letového provozu na firemním letišti. Umí to jen dalších asi šest jednotek hasičů v republice, které slouží u letišť. Řídí se mnohem přísnějšími mezinárodními předpisy. K zásahu mimo firmu mají hasiči ze zákona na výjezd dvě minuty. Pokud směřují na letiště, musí už ve třetí minutě od oznámení hasit, na výjezd pak mají hasiči v Aeru asi 40 vteřin. Kromě vyšších technických parametrů vozidel je třeba především vysoká úroveň vycvičenosti týmu, který umí hasit hořící letadla, ale také likvidovat letecké nehody a řešit mimořádné události. Na to absolvují hasiči Aero každoročně zahraniční výcvik v leteckém polygonu ve Velké Británii na letišti v Teesside, kde shodou okolností operuje i letka L-159 ALKA v barvách provozovatele Draken Europe.

You may also like...