Dokončená rekonstrukce fontány a úprava parku u OC Lužiny

Radnice Prahy 13 dokončila revitalizaci parku a opravila cennou fontánu u obchodního centra Lužiny. Investice dosáhla částky dvou milionů korun. Do opravy fontány se zapojili také specialisté z VŠCHT. 

Vodní kašny a fontány na veřejných prostranstvích v naší městské části byly vytvořeny při výstavbě sídliště jako umělecká díla, která během horkých letních dní osvěžují a zlepšují klimatické podmínky městského prostředí. Fontána „Duha“ u Fakultní základní školy Brdičkova je místní uměleckou dominantou a po náročné rekonstrukci opět zdobí veřejné prostranství. Vznikla v roce 1989 a je součástí opěrné zdi na prostranství před místní školou,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Fontána o rozměrech 2,3 m x 6 m pochází z dílny již zesnulých autorů Luďka Buriánka a Josefa Němce. Některé díly mozaiky ze štípaných skleněných kostek o rozměrech 3 x 3 cm zcela chyběly a dílo bylo značně poničené. Specialisté Ústavu chemické technologie restaurování památek nejprve skleněnou mozaiku vyčistili. Současně bylo nutné vyrobit chybějící skleněné díly a přesně doladit jejich tvary a barvy podle odebraných vzorků.  Díky skvěle odvedené práci restaurátora Jana Lhotáka z VŠCHT se podařilo vzácnou mozaiku zachránit. Také technologie fontány byla zastaralá, musela být demontována a nahrazena novou strojovnou. Byla vyměněna původní poškozená vana na zachycení tryskající vody za novou nerezovou s přesahem, což zabraňuje přímému stékání vody po mozaice a jejímu následnému ničení.

Při rekonstrukci byly vyměněny trysky a přívodní potrubí vody. V poslední fázi bylo instalováno nové odtokové potrubí. Stavební rekonstrukcí prošlo i betonové tělo fontány, které bylo podélně prasklé. Obnovy se dočkalo také okolí fontány. Veřejný park, který bezprostředně navazuje na obchodní centrum, si ponechal působivé střídání zelených ploch s plochami pokrytými oblázky. Do plochy byly přidány rozměrné oblé kameny a chybějící oblázky byly doplněny. „Při návrhu obnovy tohoto prostoru jsme vycházeli z původní koncepce, kdy jsme nejprve zhodnotili použitelnost některých rostlin a dalších stávajících prvků zahradní architektury, což jsme chtěli zachovat. Z toho jsme také vyšli při dalších návrzích úprav. Nejprve bylo vysbíráno velké množství odpadků. Některé náletové dřeviny byly odstraněny, jiné upraveny řezem a naopak v kompozici ponechány. Zahradníci také odstranili suché a nemocné rostliny,“ dodala místostarostka Marcela Plesníková. Na ploše byly dosazeny jalovce, jerlíny a další mladé dřeviny. Byly vytvořeny nové trvalkové záhony. V kompozici jsou volně vtroušené vysoké traviny a juky. Podařilo se zde vytvořit důstojnou parkovou úpravu, která nyní těší návštěvníky nákupního centra, školáky i zdejší obyvatele.

You may also like...