Fakulta tělesné výchovy a sportu slavila 70 let v pohybu

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy slavila v sobotu 23. září výročí svého založení v roce 1953 s mottem 70 LET V POHYBU. Na své si přišel každý včetně dětí. Fakulta udělila 13 pamětních medailí svým nejstarším absolventům a dvěma zasloužilým pedagogům. Součástí oslav byla také výstava dobových snímků, ukázka aktivit vojenského oboru, představení esportu či kulatý stůl s absolventy.

Fakulta v sobotu přivítala ve svém areálu v pražských Vokovicích, kam se přestěhovala po roce 1990 z Tyršova domu, bezmála tisíc hostů: absolventů, zaměstnanců a rodičů s dětmi. Pro nejmladší účastníky fakulta ve spolupráci se svými partnery připravila sportovní a pohybové aktivity – děti si mohly v průběhu celého dne vyzkoušet různé druhy sportů včetně gymnastiky, kriketu či jízdy na skateboardu. Těsně po poledni proběhla ukázka bojového umění vojenského oboru (seskok parašutistů a boj zblízka), který je nedílnou součástí fakulty od roku 1954.

Starší ročníky ocenily výstavu historických fotografií, které vévodily unikátní snímky od absolventa FTVS, fotografa Zdeňka Lhotáka, držitele ceny World Press Photo z roku 1986. Dále si mohli návštěvníci v posluchárnách prohlédnout filmové smyčky či snímky z různých období života fakulty, prohlédnout si některé dobové předměty nebo se seznámit s fenoménem esportu.

Slavnostní setkání, které se konalo v uvolněném duchu ve sportovním sále, zahájili děkan fakulty Miroslav Petr. „Výzvami současného světa je nepochybně snížená tělesná aktivita populace. Ve světě technologií, kdy mnoho z nás tráví většinu dne vsedě, se pohyb stává klíčovým prvkem pro udržení našeho zdraví,“ zdůraznil v rámci svého projevu. Miroslav Petr dále představil poslání, které by fakulta měla do budoucnosti plnit: „Naše fakulta klade důraz na zdravotní aspekty tělesné zdatnosti. Věříme ve svět, kde sport a pohyb patří všem a kde si každý uvědomuje význam pravidelného pohybu pro své zdraví. My, jako instituce, máme ambici být v čele této změny“. Více než 250 posluchačů dále přivítaly prorektorka Univerzita Karlovy pro studijní záležitosti Markéta Martínková, absolventka fakulty a poslankyně Parlamentu ČR Michaela Šebelová a zástupkyně studentů Andrea Duchoňová.


Fakulta u příležitosti oslav také udělila 13 pamětních medailí a pamětních listů za celoživotní zásluhy v oblasti sportu a pohybu. Gratulanty kromě řečníků doplnili Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, a Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu. Z jejich rukou ocenění převzalo 8 absolventů a 3 absolventky, kteří začali studovat nově založený Institut tělesné výchovy a sportu v roce 1953. Neskutečnou životní vitalitu demonstrovali především dva z oceněných, Jan Bělka a Jozef Bezák, kteří předvedli ve věku 90 let shyby na hrazdě.

Fakulta udělila pamětní medaile i dvěma osobnostem, které na fakultě pedagogicky působily. Josef Kvapilík je absolventem lékařských fakult v Olomouci a v Praze a na FTVS působil mezi roky 1957 a 2021. Dlouhodobě vedl univerzitu třetího věku. Druhý z oceněných byl Jaroslav Mihule. Je absolventem Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a na FTVS začal pracovat v roce 1957 jako lektor hudebních nauk. Po roce 1990 působil dvě funkční období jako prorektor Univerzity Karlovy a následně zastával post velvyslance České republiky v Nizozemsku.

Den oslav uzavřel kulatý stůl s absolventy fakulty, které zpovídala Kateřina Nekolná, moderátorka Sportovních zpráv ČT sport. Kateřina je sama absolventkou FTVS a bývalou reprezentantkou v atletickém sedmiboji. Jejími hosty byli kanoista Martin Doktor, atletka Ludmila Formanová, manažer Tomáš Pravenec, kaskadérka Hana Dvorská, diskař Imrich Bugár, hokejista Libor Procházka, boxer Marek Šimák a Ondřej Šebek, manažer, který v současné době zastává post předsedy Národní sportovní agentury.

Fakulta mi dala kromě vzdělání skvělou partu báječných kamarádů, s kterými se stýkáme doposud. Co se týče profesního pracovního života, tak především to, že s veškerými výhrami a prohrami je nutno dál pracovat, a to v duchu sportovního fair play,“ řekla Kateřina Nekolná.

A na co v souvislosti s fakultou vzpomíná Martina Doktor? „Rád vzpomínám na první dva roky, kdy jsem zažíval skutečný studentský život. Škola, trénink, kolej, cesty po Praze tramvají s pádlem v ruce, kamarádi a kamarádky, občas i studentské večírky, když jsem měl na podzim volno od tréninků. Bylo to fajn a nikdy už nic takového nezažiji, protože na to má člověk nárok jen jednou za život. A také vzpomínám na mnohé z vyučujících. Někteří na fakultě zažili už moje rodiče, a tak bylo občas úsměvné, když mi to připomínali – třeba po zkoušce, kdy jsem neexceloval…

Na své spolužáky zavzpomínal Ondřej Šebek: „Musím říct, že jsme měli naprosto skvělý ročník a s řadou tehdejších spolužáků jsem kontaktu, s některými z nich i velmi pravidelném. Naprostá většina z nich se profesně prosadila a jsou ve svých oborech velmi úspěšní. Z těch, kteří se i nadále věnují sportu, bych asi zmínil sportovního komentátora Jirku Rejmana, současného předsedu boxerské federace Marka Šimáka nebo bývalého trenéra Evy Samkové Adamczykové Marka Jelínka.

Spolužák Ondřeje Šebka, Marek Šimák, oceňuje, co mu fakulta dala: „Titul Mgr. otevírá dveře. V průběhu života, ať už profesního nebo osobního, jsem se mohl vždy opřít nejen o zkušenosti ze studia, ale i o lidi ze školy. Jako dříve koordinátor Sportovního centra mládeže, tak i jako předseda Trenérské rady a teď i prezident České boxerské asociace stále čerpám z toho, co mi škola dala.“

Foto: Hynek Glos

You may also like...