Firmy a jejich zaměstnanci se rozcházejí v pohledu na inovace pracovního prostředí

Podle průzkumu, který představila společnost VMware Inc., přední inovátor v oblasti podnikového softwaru, téměř dvě třetiny (62 %) respondentů v regionu EMEA věří, že jejich podnik je inovativnější, jsou-li zaměstnanci na svých pracovištích.

Studie The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete, kterou zpracovala společnost Vanson Bourne na zakázku společnosti VMware, zdůrazňuje, že názory respondentů průzkumu na to, kde se cítí být nejvíce inovativní, jsou v rozporu s tím, kde by nejraději pracovali, přičemž 81 % respondentů v regionu EMEA je více spokojeno s prací, pokud mohou pracovat odkudkoli. Více než polovina (56 %) respondentů v regionu EMEA, jejichž zaměstnavatel umožňuje práci odkudkoli nebo smíšený model kombinující prezenční a distanční práci, uvádí, že se v jejich týmech oproti době před pandemií zlepšila morálka, kreativita (52 %) a spolupráce (53 %). 

Stoupající ekonomická nejistota vede řadu manažerů k tomu, aby přiměli zaměstnance k návratu na pracoviště v naději, že tím podpoří inovativnost a produktivitu, avšak nejsou si v tomto ohledu jisti skutečným efektem.

Větší procento podniků umožňujících práci odkudkoli nebo hybridní model práce má zavedené formální metriky pro sledování inovací a jejich dopadu na podnik a zaměstnance. Metriky pro sledování úrovně inovací mají zavedené téměř všechny podniky v regionu EMEA, které umožňují práci odkudkoli (97 %), zatímco u podniků, které vyžadují přítomnost na pracovišti, je to pouhých 82 %.

„Větší ekonomická nejistota nutí podniky, aby se ještě více zaměřily na inovace a produktivitu, ale nemělo by to být na úkor veškerého pokroku dosaženého v rozvoji flexibilnějších pracovních postupů,“ říká Shankar Iyer, viceprezident a generální ředitel divize výpočetních řešení pro koncové uživatele společnosti VMware. „Výzkum ukázal, že umožnění hybridní práce zvyšuje spokojenost a angažovanost a zlepšuje týmovou spolupráci, což může přirozeně vést k nárůstu produktivity. Zaměstnanci jsou přesvědčeni, že mohou dosahovat nejlepších pracovních výsledků, mají-li možnost volby hybridní práce spolu s nástroji, které ji podporují, avšak manažeři se domnívají, že inovace naopak vznikají spíše na pracovišti. Z našeho výzkumu vyplývá, že více podniků musí zavést formální ukazatele pro měření dopadu, aby se zajistilo, že dojmy nepřeváží nad realitou. Ty, které uplatňují hybridní pracovní model, to zjevně berou velmi vážně.“

Téměř tři čtvrtiny (72 %) oslovených podniků v regionu EMEA plánují v příštích 12 měsících výrazně zvýšit investice do své digitální kultury a třetina (32 %) mezi priority řadí investice, které podporují inovace a kreativitu. Podpora inovací za účelem zvýšení efektivity podnikových procesů, snížení nákladů nebo zvýšení atraktivity na trhu je jednoznačným imperativem podnikání.

Automatizace a digitální nástroje pomáhají dosáhnout rychleji obchodních cílů nebo lepších výsledků s menšími náklady. Mezi podniky v regionu EMEA, u nichž investice do automatizace vzrostly, téměř polovina (46 %) investuje do automatizace kvůli zlepšení komfortu práce a produktivity zaměstnanců. Mimoto se 43 % respondentů snaží automatizací urychlit inovace, zatímco 49 % usiluje o urychlení a zlevnění provozních procesů. Největší objem investic zaznamenáváme u podniků, které mají politiku hybridní práce nebo práce odkudkoli ve srovnání s podniky, které vyžadují přítomnost na pracovišti. Z toho vyplývá, že je nutné dávat prioritu inovacím a produktivitě, nikoli však na úkor flexibility místa výkonu práce.

Iyer dodává: „Situace, kdy všichni zaměstnanci budou pracovat v prostorách firmy, nemusí vůbec nastat. Podniky musí i nadále hledat správnou míru podpory inovací, aniž by snižovaly motivaci a produktivitu zaměstnanců. Investováním do nástrojů pro digitální spolupráci, automatizaci a budování týmů může vedení podniků zvýšit efektivitu a úspěšnost a zároveň nabídnout flexibilitu práce v kanceláři nebo na dálku.“

V České republice stále převládá tradiční, pravidelná docházka na pracoviště. Výsledky březnového průzkumu IDC Employees Future of Work 2022 jasně ukázaly, že se starý kontinent s koncem pandemických opatření rychle a většinově vrátil ke starým zvykům. Zhruba čtvrtina českých zaměstnanců využívá hybridní model práce a jen necelých šest procent operuje plně vzdáleně. Pohybujeme se v tomto ohledu mírně pod evropským průměrem,“ říká Dana Vaníčková, country manager společnosti IDC pro Českou a Slovenskou republiku. „Nejčastěji se čeští zaměstnanci při vzdálené práci potýkají s pomalou nebo nespolehlivou konektivitou, nízkou výkonností zařízení a problematickou podporou ze strany firemního IT. V hodnocení technologické výbavy pracovišť převládá mezi českými zaměstnanci mírná spokojenost. Při posuzování produktivity a inovativnosti týmů, jež kooperují on-site nebo on-line, ale můžeme hovořit o zjevně vyrovnaném či zdrženlivém pohledu na věc.

Inovace na pracovišti je jedním z mnoha témat, kterým se studie The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete zabývá. Další hlavní zjištění studie:

  • Posuny pravomocí a odpovědnosti mezi zaměstnavateli a zaměstnanci: Zatímco fenomén tzv. velké rezignace a téměř všeobecný nedostatek kvalifikovaných pracovníků v uplynulých měsících posunuly zaměstnance do silnější pozice, dnešní ekonomická situace dynamiku vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci způsobuje nové otřesy a navrch začínají mít spíše zaměstnavatelé. Prohlédněte si infografiku.
  • Značný nedostatek pracovníků s potřebnou kvalifikací a rostoucí fluktuace: Navzdory celkovému nárůstu spokojenosti s prací v posledních dvou letech pociťují všechna odvětví, všechny regiony a všechny specializace nedostatek pracovníků. K obzvlášť vysoké fluktuaci dochází v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Automatizace usnadňuje práci odkudkoli a hybridní práci: Investice do technologií – konkrétněji do automatizace – mají zásadní význam z hlediska prevence vyhoření a usnadnění spolupráce, která je nezbytná pro udržení tempa inovací, a to i v distribuovaném prostředí. Prohlédněte si infografiku.

Celosvětový průzkum provedla společnost Vanson Bourne na objednávku společnosti VMware – v období od července do srpna 2022 shromáždila data od 5 300 respondentů z řad HR, IT a obchodních manažerů i řadových pracovníků.

You may also like...