Fond investorů 3M FUND MSI SICAV rozšiřuje své portfolio a spustil další úpis investičních akcií

Fond kvalifikovaných investorů 3M FUND MSI SICAV a.s., který vznikl v lednu 2022 přeměnou ze společnosti 3M FUND MSI a.s., otevřel 14. listopadu 2022 další kolo úpisu investičních akcií třídy A. Upisovat akcie bude možné do konce března 2023, a to za hodnotu investiční akcie platnou k 31. prosinci 2022. Získané finanční prostředky budou použity na rozvoj stávajících projektů fondu a na nové akvizice.

3M FUND MSI SICAV vznikl 1. ledna 2022 přeměnou z 3M FUND MSI, přičemž byl současně  zapsán do seznamu fondů kvalifikovaných investorů České národní banky. Spravuje a obhospodařuje jej CODYA investiční společnost, a.s., která je zároveň jediným členem jeho správní rady. Investorům fond nabízí kombinaci aktiv, a to jak investice do výnosových nemovitostí, tak do developerských projektů. V červenci tohoto roku vydal první emisi investičních akcií třídy A, jejíž prvotní úpis za nominální hodnotu skončil 7. října 2022. Od 14. listopadu 2022 do 31. března 2023 probíhá další kolo úpisu za hodnotu investiční akcie platnou k 31. prosinci 2022. Způsob ocenění investičních akcií třídy A je popsán ve statutu fondu. Fond je vhodný pro investory s investičním horizontem pět a více let. 3M FUND MSI SICAV svým růstem potvrzuje počáteční očekávání a dale rozšiřuje své portfolio.

„Letošní rok je pro nás zatím velmi silný a zároveň dynamický. Začali jsme ho přeměnou společnosti 3M FUND MSI na fond kvalifikovaných investorů 3M FUND MSI SICAV, následně jsme navázali emisí investičních akcií třídy A a také se nám dle plánu podařilo zkolaudovat 1. etapu jednoho z projektů v portfoliu fondu, projektu Palác Trnitá v Brně. Rok uzavřeme završením akvizice nového projektu v Praze a další emisí investičních akcií třídy A. Mám radost, že se nám podařilo činnost fondu takto nastartovat a již po prvním roce jeho existence můžeme našim investorům odprezentovat konkrétní výsledky,” říká Petr Malík, spoluzakladatel a akcionář 3M FUND MSI SICAV a.s.

Fond investuje do projektů a nemovitostí developerské skupiny MSI, jednoho z významných investorů do nemovitostí v České republice, respektive do projektů realizovaných její částí – developerskou společností MS-INVEST a.s. Ta na českém nemovitostním trhu působí již téměř 25 let a v dlouhodobém měřítku se řadí mezi významné hráče, a to na poli developerů v Praze a Brně.

You may also like...