FTVS UK ve spolupráci s Balance Clubem Brumlovka vyhlásila vítěze Studentského grantu 2022

Druhý ročník STUDENTSKÉHO GRANTU, který vyhlásila Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Balance Clubem Brumlovka, zná své vítěze. Oceněny byly nejlepší bakalářské, diplomové a disertační práce a nově byla letos doplněna také special prize Balance Clubu Brumlovka pod záštitou děkana FTVS UK. Celková výše grantu činila 100 000 Kč.

Podpořit tvůrčí a odborné aktivity studentů FTVS UK a ocenit originální práce, výzkumy a inovativní myšlenky – to bylo hlavním cílem STUDENTSKÉHO GRANTU, jehož oficiálním partnerem je členské fitness a wellness centrum Balance Club Brumlovka. Účast v projektu je pro studenty fakulty velkou motivací – umožňuje získat nejen finanční prostředky, ale zároveň přináší výhodu při uplatnění na trhu práce. Úspěšná účast v soutěžích a participace na zajímavých projektech je pro studenty FTVS UK cenným pilířem budování jejich kariéry. „Dlouhodobě je pro nás a především naše klienty klíčový kvalitní personál, který odborně pomáhá pohybem a relaxací zlepšit život široké veřejnosti. Proto jako společensky odpovědná firma předáváme naše know-how mladé generaci fitness a wellness profesionálů,“ vysvětluje generální manažerka Balance Clubu Brumlovka Petra Tyrpeklová důvod, proč se Klub rozhodl dlouhodobě studenty FTVS UK podpořit.

Odborná porota vybírala ze 31 došlých prací

Své závěrečné práce mohli zájemci přihlásit do konce letošního října. Následně je posoudila odborná komise, která z došlých prací vybrala ty nejlepší. „Potěšila nás vysoká úroveň odevzdaných prací a rádi bychom pogratulovali autorům vítězných projektů. Věříme, že jejich úspěch bude motivací pro další studenty, aby se v příštím roce zapojili do již třetího ročníku STUDENTSKÉHO GRANTU,“ uvedl děkan FTVS UK Miroslav Petr.


Vítězové STUDENTSKÉHO GRANTU 2022

Vítězem v kategorii bakalářských prací se stala Andrea Michlová se svou prací „Sociální síť Instagram vybraných basketbalových klubů“, jejímž hlavním cílem bylo sestavení doporučení pro zlepšení komunikace a obsahu na Instagramu u vybraných českých profesionálních basketbalových klubu.

První místo v kategorii diplomových prací získala Petra Pilná za svou práci s názvem „Somatotyp a výkony ve vybraných off-ice testech jako prediktory hráčské perspektivy v mládežnickém ledním hokeji“. Cílem práce bylo zjistit, zda somatotyp hráče a výkony ve vybraných off-ice testech v mládežnickém hokeji nejvyšší domácí soutěže predikují hráčskou perspektivou posuzovanou trenéry. Výzkumný soubor tvořilo 112 hokejistů hrajících nejvyšší domácí dorosteneckou a juniorskou soutěž.

Autorem vítězné disertační práce se stal Milan Martínek. Jeho projekt nese název „Změny elektrické mozkové aktivity v průběhu stimulace hrudní spoušťové zóny dle konceptu Vojtova principu“ a jejím cílem bylo posoudit, zda dochází během stimulace hrudní spoušťové zóny dle konceptu Vojtova principu ke změnám elektrické aktivity mozku v primárních a sekundárních motorických korových oblastech hodnocených pomocí sLORETA programu. Výzkumu se zúčastnilo 17 zdravých žen ve věkovém rozmezí 20–30 let. Milan Martínek získal také speciální cenu Balance Clubu Brumlovka pod záštitou děkana FTVS UK.

Balance Club Brumlovka je členský fitness a wellness klub sídlící od roku 2007 v srdci moderní čtvrti Brumlovka na Praze 4, kterou více než 20 let buduje Koncern PASSERINVEST pod vedením Radima Passera. Klub se nezabývá pouze rozvojem tělesné  kondic, ale i  schopností cítit se dobře ve svém vlastním těle.

You may also like...