Gastrojízda Prahou: Zástupci gastronomie protestovali proti likvidačním opatřením vlády

Dnešní protestní akci svolali zástupci gastronomie FANY Gastroservis, PM Laundry, Vectron systém, CIPA, Šandera, Elko, JIP a Le Patio Group. Mezi 13:30 a 17:00 hodinou se konala protestní jízda, které se zúčastnilo 140 dodávek. Trasa vedla z Klárova kolem Úřadu vlády, přes Čechův most na Dvořákovo nábřeží a Mánesovým mostem zpět. Jízdou a troubením dávali účastníci najevo nespokojenost s vládním nařízením a omezením během pandemie, které je pro gastroprovozy a návazné služby likvidační.

Veřejná výzva vládě ke stažení (pdf)

Proslov Pavla Faiereisla, Fany Gastroservis: 

Vládě české republiky!

nikdo z nás, kdo tu teď stojíme, tu není proto, že by mu to bylo jakkoli příjemné! Jsme tu proto, že nás sem dohnal nekončící pocit zmaru, beznaděje a zoufalství! již deset měsíců se snažíme přes všemožné asociace a sdružení upozorňovat na obrovské problémy našeho oboru, který je zcela navázán na vládou uzavřenou gastronomii – bohužel však marně a bez úspěchu! Logická návaznost a provázanost je přitom doslova bijící do očí a jasná každému – kromě vlády.

Po třicet let se zde formoval a následně vznikl celý samostatný sektor dodavatelů zboží a služeb, který vytvořil desítky tisíc pracovních míst a je obsluhován tisíci živnostníky a stovkami firem. V české republice přispívají daňovými odvody obchodní společnosti a provozovatelé služeb výrazným způsobem a mají na HDP větší podíl nežli průmyslová výroba. Tolik holá fakta!

Když začala v březnu koronavirová krize, tak jednou z hlavních rad předních ekonomů směrem k vládě bylo, aby činila takové kroky, které udrží peníze v ekonomice a podpořila tak tzv. likviditu. Bohužel se tak nestalo! Skutečně hmatatelným výsledkem a podporou bylo až spuštění programu antivirus. První peníze se však k zaměstnavatelům dostaly až na konci května – tedy po nějakých deseti týdnech.

V našem sektoru, jelikož nejsme vládou uzavřeni, ale pouze omezeni, se bavíme o antiviru „b“. Jak tento program ve skutečnosti funguje? Za prvé, firma nejprve musí odvézt veškeré odvody za zaměstnance a teprve poté je jí část prostředků vrácena. Je to tedy přímo v rozporu s tím, co říkají ekonomové celé měsíce. Co je však mnohem horší? Veřejnost díky neustálému opakování a prezentování astronomických částek podpory v médiích, které si běžný občan ani neumí představit, žije v bludu, že stát skutečně pomáhá zaměstnavatelům bohatě. V našem oboru tomu tak rozhodně není!

Z našich řad panu premiérovi rozhodně nikdo nepíše, že je podpora příliš velká! Není totiž žádná! Ještě na vysvětlenou ohledně antiviru „b“. lidé, pro které ho můžeme použít, nevytvoří pro zaměstnavatele žádnou hodnotu a přesto ho stojí zhruba polovinu mzdy. Má-li firma například 100 zaměstnanců, pro zajištění utlumeného provozu jich použije 50 a dalších 50 nechá na tzv. překážkách, pak ji i tak tito pracovníci stojí stovky tisíc měsíčně, aniž by cokoli vytvořili!  Jedná se tedy jasně o suplování role státu námi zaměstnavateli!!! Jak dlouho už tato situace trvá, víme dobře všichni!

V posledních několika letech stát zatížil podnikatelský sektor zcela nesmyslně mnoha evidencemi, včetně EET a to i mezi podnikatelskými subjekty, nikoli jen na konci obchodního řetězce, jak by bylo logické. My se tedy ptáme, když už se tak stalo, proč nebyly právě tyto kontrolní mechanismy použity inverzně, tedy opačně, aby státní správa mohla jasně a hlavně spravedlivě a rychle podpořit ty, kteří to opravdu potřebují?! Mohlo se jít i cestou odpuštění plateb za sociální pojištění nebo odvodů DPH na několik měsíců, jak opět navrhovali někteří ekonomové – nic z toho se však nestalo! Jestliže se uzavřou restaurace, jejich tržby spadnou téměř na nulu, pak je jasné, že i jejich dodavatelé jsou na tom stejně, v našem případě bohužel výrazně hůře, protože žádnou podporu stále nedostáváme!

Rád bych rovněž zmínil, že celková hodnota zboží, které jsme na jaře museli mnozí vyhodit, se pohybuje v řádu stovek milionů korun! Dalším problémem některých z nás jsou i nevymožené pohledávky u zákazníků jak z jara, tak z podzimu. Je opravdu paradoxní, když potravináři a zemědělci na straně jedné a gastronomické provozy na straně druhé jsou vládou saturovány, ale celý dodavatelský segment mezi těmito dvěma světy jako by ani neexistoval?! Odmítám si připustit, že by se mohlo jednat o účelové a záměrné neřešení našich problémů!?! 

V průběhu posledních týdnů mi posílaly desítky podnikatelů své příběhy, data o hospodaření, náměty a hlavně sdílely svoji frustraci. Valná většina společností v našem oboru existuje více než 20 let a nejsou výjimkou ani firmy, co už oslavili 30. výročí existence! Pracovní kolektivy v našich firmách budujeme roky a jsou tím nejcennějším, co máme. Není vzácností, že někteří z kolegů jsou u nás od samých začátků! Právě proto saháme do našich úspor a rezerv už téměř rok. toto však nejde dělat do nekonečna a každý úspěšný podnikatel a manažer musí být hlavně dobrým, opakuji dobrým hospodářem! I stát se tak může chovat a to tím, že rozdělí náklady na zaměstnance mezi sebe a nás. lidé pak nebudou končit na úřadech práce a čerpat podporu, ale naopak společně překonáme tuto dobu a udržíme pracovní místa.

Všechny tyto a mnoho dalších faktů nás vede k tomu, že vládu žádáme o pomoc. Pomoc, která by zajistila udržení pracovních míst desítek tisíc lidí a narovnala současné pokřivené podmínky pro čerpání podpory! Jestli něco chybí vládnímu způsobu řešení této krize, pak je to zcela určitě rovnováha a vyváženost v jakémkoli ohledu a dopadu na společnost. Dovolím si skončit slovy velkého Čecha, že: „naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne!“  Pavel Faiereisl

Pavel Fryml, šéfredaktor
Foto: Petr Brodecký

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...