Jaké slevy na dani a snížení základu daně lze uplatnit v roce 2023

Na daních odvádíme znatelnou část svých příjmů. Proto se vyplatí mít přehled o tom, jak peníze stržené na daních získat zpět. Základ daně za rok 2022 si můžete snížit o takzvané nezdanitelné části základu daně nebo využít slevu na dani. O co přesně se jedná? Projděte si praktický přehled od účetní firmy UOL Účetnictví. A nezapomeňte: zatímco OSVČ podávají daňové přiznání, zaměstnanci musí o roční zúčtování daně za rok 2022 požádat zaměstnavatele do 15. února.

Dary

Pokud jste vy coby fyzická osoba poskytli v loňském roce např. finanční dar dobročinným nebo jiným organizacím, můžete si v některých případech dar odečíst od základu daně. Celková částka daru však musí dosahovat alespoň 1 000 Kč, nebo musí přesáhnout 2 % základu daně. Vlivem covidové pandemie a války na Ukrajině se navíc zavedla výjimka pro horní hranici. Maximálně si tak lze odečíst 30 % základu daně oproti dřívějším 15 %.

Dárci krve si za jeden odběr mohou z daňového základu odečíst 3 000 Kč a například dárci kmenové buňky nebo kostní dřeně pak 20 000 Kč. V každém případě je potřeba mít připraveno potvrzení o daru.

Úroky z úvěru na bydlení

Jestliže máte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si ze základu daně odečíst zaplacené úroky. Úroky z hypotéky na vlastní bydlení nebo jeho rekonstrukci totiž patří k nezdanitelné části základu daně a jejich navrácení může potěšit rodinný rozpočet. Důležité je splňovat podmínku, aby nemovitost sloužila k vašemu bydlení, případně někomu z blízké rodiny. Pro maximální výši je rozhodující, kdy jste si nemovitost na hypotéku pořídili. „Pokud k tomu došlo před 1. lednem 2021, horní hranice pro odpočet je 300 000 Kč a tudíž je možné na dani ušetřit až 45 000 Kč. Po tomto datu jde nejvýše o 150 000 Kč za rok a slevu 22 500 Kč,“ vysvětluje Jana Jáčová, zakladatelka a šéfka účetní firmy UOL Účetnictví.

Penzijní a životní připojištění

Pokud máte „penzijko“ a přispíváte si na něj více než 1 000 Kč měsíčně, i zde se vám otevírá možnost ke snížení základu daně. Jelikož jste ale k první tisícikoruně již dostali státní příspěvek, musíte brát v potaz jen částku, která tisíc korun převyšuje. „Pokud například měsíčně platíte 3 000 Kč, pro výpočet snížení daňového základu je rozhodující částka 2 000 Kč. Maximálně si základ daně můžete takto snížit o 24 000 Kč s výslednou slevou na dani 3600 Kč,“ přibližuje Jana Jáčová.

O stejnou částku může být roční daň nižší i v případě životního pojištění. Je však potřeba splňovat více podmínek. „Jedná se třeba o to, že pojistné plnění bude vyplaceno nejdříve v 60 letech, smlouva musí být uzavřena nejméně na 60 měsíců, nesmí se jednat o pouhé pojištění rizik a mnoho dalšího. Pojišťovna by vám v každém případě měla zaslat potvrzení o částce, kterou můžete v daňovém přiznání uplatnit,“ dodává Jáčová.

Sleva na poplatníka

Na tuto slevu má nárok každý, kdo měl alespoň část roku zdanitelné příjmy. Zatímco zaměstnancům ji odečítá zaměstnavatel měsíčně ve výši 2 570 Kč, OSVČ ji mohou uplatnit v rámci daňového přiznání za celý rok ve výši 30 840 Kč. Jestliže jste nějakou část roku nepracovali, i tak máte nárok na tuto slevu v plné roční výši. Nezapomeňte na to, pokud jste si například alespoň měsíc hledali zaměstnání, byli na mateřské atp.

Sleva na dítě a školkovné

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě se vás týká, pokud žijete s dítětem ve společné domácnosti. Jestliže dítě bydlí s oběma rodiči, tuto slevu si může uplatnit pouze jeden z nich. U zaměstnanců se tak děje každý měsíc, zatímco OSVČ se musí o slevu „přihlásit“ jednou ročně prostřednictvím daňového přiznání. Konkrétní částka se liší podle toho, zda jde o první, druhé nebo třetí a další dítě, vyšší částka se uplatňuje u dětí postižených. Slevu můžete uplatňovat do potomkových 18. narozenin, a pokud bude i nadále studovat, neboli se „soustavně připravovat na budoucí povolání“, můžete slevu využívat až do jeho 26 let. U této slevy se navíc jako u jediné dá jít i do mínusu – to znamená, že je-li sleva vyšší než samotná daň, vznikne vám daňový bonus, který vám stát vyplatí.

Sleva za umístění dítěte do školky, tzv. školkovné, se týká dětí navštěvujících státní či soukromé školky, dětské skupiny a další registrovaná zařízení. Nárok na slevu máte jen tehdy, pokud s dítětem bydlíte v jedné domácnosti. Pro uplatnění potřebujete potvrzení od provozovatele školky. Slevu si zaměstnanci zahrnou do ročního zúčtování daně a OSVČ v daňovém přiznání.

Sleva na vyživovanou manželku či manžela

Bydlíte-li ve společné domácnosti s manželem či manželkou a váš protějšek neměl v loňském roce výraznější příjmy, typicky protože je na rodičovské dovolené, využijete slevu až 24 840 Kč, respektive 2070 Kč za každý takový měsíc. „Maximální příjem manželky či manžela nesmí přesáhnout 68 000 Kč za rok, do této částky se ale nepočítá rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě a další dávky státní sociální podpory. Pokud je manžel či manželka držitelem průkazu ZTP/P, sleva se dvojnásobí,“ uzavírá Jana Jáčová.

You may also like...