České republice se daří bojovat proti daňovým únikům

Daňové úniky jsou strašákem každého státního rozpočtu. Česká republika proti takovým praktikám dlouhodobě bojuje a daří se. Zlepšení daňové mezery v ČR v roce 2021 však překonalo průměr EU, což ukazuje na kombinaci evropských a národních faktorů. To odráží vynikající práci analytických a kontrolních týmů finanční správy. Jejich neustálé úsilí a odhodlání v boji proti daňovým únikům je klíčové pro tento úspěch. 

Podle nejnovějšího průzkumu Evropské komise, který analyzoval daňové mezery členských států EU, míra daňových úniků poklesla mezi lety 2013-2021 o 13,2 %.  

V roce 2021 tento ukazatel zaznamenal zlepšení o 5,1 p. b. Pro rok 2022 Komise předpokládá další pokles daňové mezery v ČR na hodnotu 5,3 %.

Tyto údaje svědčí o tom, jak efektivně ČR bojuje proti daňovým únikům a podvodům a jaký význam má tento boj pro státní rozpočet. 

Ukazuje se, že poslední kroky finanční správy ve vztahu k omezení daňových úniků v oblasti DPH, byly vesměs správné. Zejména zavedení kontrolního hlášení mělo na omezení těchto nelegálních praktik klíčový dopad,“ uvádí Michal Jelínek, partner V4 Group.

Nicméně stále státnímu rozpočtu unikají na podvodech v oblasti DPH nemalé prostředky. Nejčastější praktikou daňových podvodníků je schéma zvané missing trader, kdy v řetězci firem jedna společnost požaduje po státu vrácení nadměrného odpočtu DPH a druhá firma tuto stejnou DPH do rozpočtu neodvede,“ vysvětluje Michal Jelínek.

Podle generální ředitelky finanční správy Simony Hornochová pokles daňové mezery na DPH z 20,2 % na 7 % během osmi let je významným úspěchem ČR v boji proti nelegální ekonomice a daňovým únikům. Klíčovým krokem bylo zavedení kontrolního hlášení k potlačení karuselových podvodů na DPH, které před rokem 2016 snižovaly rozpočet až o 80 miliard korun ročně. Toto opatření mělo zásadní dopad na státní finance.

Kobra se vyplácí

Spolupráce a celní správou v rámci Daňové Kobry od svého vzniku v roce 2014 uchránila ČR před ztrátou 15,1 mld. Kč. Součinnost s dalšími státními orgány, jako je Česká správa sociálního zabezpečení či Státní úřad inspekce práce, také přispívá k efektivnějšímu výběru DPH. Digitalizace, modernizace správních procesů a mezinárodní kooperace s okolními státy také hrají klíčovou roli v úspěšném výběru daní a v boji proti daňovým únikům.

You may also like...