Kniha Architekti: Ikony i budoucnost české architektury v netradičním světle

ARCHITEKTI, unikátní kniha Zuzany Melicharové a Matěje Šišoláka, představuje 26 předních českých, česko-britských a slovenských architektů ze 16 architektonických studií. V jedné knize se setkávají nezpochybnitelné ikony české architektury, jako jsou Eva Jiřičná, Jakub Cigler nebo pětice tvůrců z DAM architekti, s generací, jež bude formovat tvář naší země v průběhu dalších desetiletí. Jana Mastíková, Filip Hejzlar a David Chmelař, to jsou jména, která již teď promlouvají svojí výjimečností do moderního stavitelství, a to mají větší část své kariéry teprve před sebou.

Unikátnost této knihy spočívá také v tom, že na odborníky z oblasti architektury nahlíží jiným pohledem a představuje je v jiném světle, než jsme běžně zvyklí. Nosné téma totiž nepředstavují pouze jejich pracovní úspěchy a projekty, pod kterými jsou podepsaní, ale především jejich osobní příběhy – co je přivedlo k oboru architektury, jakou cestou prošli, představuje jejich osobnosti – jací jsou, co je zajímá, jak a o čem přemýšlí, jak přistupují k práci, jaký je jejich pohled na rodinu a společnost jako celek, co je naplňuje. Prostor dostaly také zajímavé zkušenosti a neobvyklé zážitky, které jednotlivým architektům jejich práce přinesla. Kromě obsahové stránky hraje důležitou roli také vizuální stránka – grafické zpracování jednotlivých profilů a umělecké portréty zpovídaných architektů, které dotváří celkovou atmosféru a jedinečné zpracování knihy.

Publikace představuje osudy architektů různých generací. Jednou z představitelek mladší generace je Ing. arch. Jana Mastíková, hlavní architektka studia LOXIA: „Při navrhování se vždy zaměřuji na komplexní pojetí celého projektu. Nejde mi jen o stavbu jako takovou, ale ve velké míře se vždy zaměřuji také na její okolí. S každým domem zároveň navrhuji v podstatě celé město. Město totiž má fungovat a žít jako jeden organismus, nejen jako prostý soubor jednotlivých budov. Každý dům i část veřejného prostoru zde má svou funkci a soubor vazeb na další stavby a části města.“

Kniha je nejen povinnou četbou pro všechny z oboru, ale také zajímavým vhledem pro všechny, kteří se zajímají o architekturu a urbanismus, nebo jen chtějí nahlédnout pod tvůrčí pokličku těch, kteří vytváří prostředí, ve kterém se pohybujeme, žijeme a pracujeme. Seznamte se s těmi, kdo utvářejí naše města a o jejichž práci ještě mnohé uslyšíme!

Kniha je k dostání zde: https://eshop.premiummediagroup.cz/produkt/architekti/.

Foto: PREMIUM MEDIA GROUP

You may also like...