Lanová dráha na Petřín patří v hlavním městě k významným technickým a turisticky nejatraktivnějším místům. Od roku 1985 převezla již bezmála 55 milionů cestujících a v posledních letech přepravovala za rok asi dva miliony lidí. Celkově je však trať na hranici životnosti a v následujících letech ji tak čeká rozsáhlá oprava, která dotkne jak samotné tratě, tak i přepravních vozů pro cestující.

„Lanová dráha na Petřín ročně odvozí neuvěřitelné dva miliony cestujících. Je druhým nejvíce navštěvovaným turistickým místem České republiky, ale její modernizace se dlouho odkládala. Přitom výsledky poslední velké diagnostiky hovoří jasně: není na co čekat, trať může fungovat už jen pět let. Každý rok se petřínský svah posouvá o několik milimetrů a lanovou dráhu je nutné pořádně zakotvit. Nefunguje odvodnění, degradují části svrchních betonových desek a nevyhovuje lanový systém,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Technický stav lanové dráhy odpovídá době vzniku v polovině osmdesátých let. Od roku 1985 zde sice bylo uskutečněno mnoho údržbových prací jak na povrchové úpravě betonové desky, tak na opravách mostků a bezpečnostní zařízeních, v současné době je však nutné dráhu zrekonstruovat v celkovém rozsahu.

Součástí prací bude také změna jednotlivých vozů. Na ty plánuje hlavní město společně s DPP vypsat designovou soutěž prostřednictvím specializované firmy, která se zabývá průmyslovým designem. Poté bude vypsána veřejná zakázka na dodavatele vozů. Kromě jiného budou také prověřeny možnosti zapojení veřejnosti do rozhodování o budoucí podobě lanové dráhy. Jak budou vozy vypadat, by mělo být známo do konce letošního roku.

S výměnou vozů bude také spojena změna v bezpečnostním brzdném systému. V plánu je upuštění od složitějšího systému brzdění tzv. „na lano“, který by měl být nahrazen systémem brzdění tzv. „na kolej“. Jedná se o celosvětově používaný brzdný systém a změna systému by přinesla také značné výhody budoucna. Konstrukce dráhy se tím značně zjednoduší a nebude nadále třeba řešit složitý servis, kontroly a výměnu brzdných lan, vodících kladek a dalších návazných zařízení. Se změnou bezpečnostního brzdného systému se bude pojit také výrazná finanční úspora při následné údržbě.

„Současná trať a skříně vozů jsou z poloviny osmdesátých let. Podvozek je devadesát let starý a brzdy „na lano“ jsou z roku 1932 a už se několik desítek let ani nevyrábí. Musí se vyměnit za moderní systém brzdění, kde budou kabiny „držet na koleji“. O lanovku se sice zodpovědně staráme, ale zub času nezastavíme. Ostatně oba vozy už o patnáct let přesluhují odhadovanou životnost. Naštěstí ještě stíháme vypsat mezinárodní designerskou soutěž na podobu nových vozů. Historicky každých třicet let docházelo k jejich obměně a chceme navázat na to, že i nová generace bude mít svou osobitou podobu. Zároveň chytrým designem a novým interiérem plánujeme také navýšit kapacitu lanové dráhy,“ dodal Adam Scheinherr.

Díky rekonstrukci by se měla také zvýšit přepravní kapacita lanové dráhy až na 120 lidí. Rozsah navýšení kapacity bude nicméně záviset na konkrétním technickém návrhu. První cestující by se zmodernizovanou lanovkou na Petřín mohli svézt na konci roku 2023. Odhadované náklady na rekonstrukci tratě a nákup nových vozů činí zhruba 210 milionů korun.

Foto: archiv redakce