Původ jména Běchovice a běžecký závod

První písemná zmínka o Běchovicích pochází z roku 1228, kdy byla tato ves v majetku kláštera sv. Jiří. V první polovině 16. století byla na jejím území postavena tvrz. Název Běchovice patrně pochází od jména Běch. Původně samostatná obec byla připojena k Praze roku 1974 a začleněna do městského obvodu Praha 9. Od 24. listopadu 1990 zde existuje samostatná městská část Praha-Běchovice.

První doloženou stavbou je tvrz, zapsaná v novoměstském manuálu pro období před rokem 1413. Stávala pravděpodobně na místě dnešního hostince Na Staré poště.

V Běchovicích se pořádá legendární běžecký závod s nejdelší historií v Evropě. Poprvé se závod konal 28. května 1897. Zajímavý je profil trati, který zůstal po celou dobu trvání závodu stejný. 

V roce 2016 se Běchovice dočkali úpravy místního parku běžců a tím bylo i vylepšeno okolí pomníku připomínajícího místní závod. Pomník vytvořil František Radvan a ak. sochař Jaroslav Heyduk, osazen byl v roce 1972.

Pavel Fryml, foto: Petr Brodecký. Zdroj: wiki a archiv

You may also like...