Láska, bezmoc i nezdolnost stojí za vznikem Herášku Petra Šmerala

Jeho dcera se narodila s vzácnou genetickou vadou, kterou na celém světě trpí pouhých několik stovek lidí. V Česku je dnes sedmnáctiletá Simonka jediná. Kombinované postižení, epileptické záchvaty, gastroenterologické a také další potíže. Po letech beznaděje se Petr rozhodl postavit osudu čelem a nezůstat odkázaný jen na sociální systém. Tak poprvé spatřil světlo světa nový snack pod názvem Herášek.

Sami dva jsou od roku 2011. Zpočátku to vypadalo, že Simonka bude žít v rámci možností normálně. Chodila do školy, jezdila na výlety, do přírody. V roce 2017 se však její stav rapidně zhoršil a Petr stál před životním rozhodnutím. Opustil svůj dosavadní život a veškerý svůj čas zasvětil své milované dceři, ačkoli to nebylo vůbec snadné. Šílené stavy se střídaly s beznadějnými, chvíle optimismu se velmi rychle změnily v otázky, co bude dál.

Nicméně Petr se nenechal semlít nepřízní osudu a zůstat závislý na sociálních dávkách. Ve chvílích, kdy Simonka spala, zkoušel, ladil recepturu a hledal dokonalou kombinaci ingrediencí. Dnes tak můžete ochutnat křupavou dobrotu Herášek, anebo Petra podpořit v aktuálně probíhající HihHit kampani. Petr totiž jde ve svých plánech dál. Nechce si díky svému projektu zajistit jen prostředky na důstojný život, ale zároveň dát příležitost i dalším pečujícím rodičům a samoživitelům.

“Simonka se narodila s vzácnou genetickou vadou (CFC syndrom), která u ní spustila nejen kombinované postižení, ale i řadu doprovodných zdravotních těžkostí, vč těžkých epileptických záchvatů. Přes veškerou snahu lékařů se její zdravotní stav, před 3 lety, rapidně zhoršil, až jsme skončili v paliativním týmu v Motole. Byť se její stav, v poslední době, mírně zlepšil, tak její péče stále vyžaduje nepřetržitý dohled, pomoc a asistenci, které se nám bohužel nedostává a je finančně nákladná. Asistenční službu musím hradit z vlastních zdrojů, kterých je velký nedostatek. Proto jsem se musel všeho vzdát a veškerou péči zajišťuji Simonce sám.

Abych nebyl závislý na finanční pomoci od různých dárců a nadací, vymyslel jsem vlastní recept a technologii na výrobu křupavého hrášku s názvem Herášek. Cílem tohoto projektu je vytvořit funkční systém založený na výrobě a prodeji Herášku s podporou a možností zapojení se, pro další pečující rodiče, nebo samoživitelky pečující o děti s kombinovaným postižením. Projekt prošel ročním testováním receptu, technologií výroby a testováním u zákazníků a nyní byla spuštěna kampaň na Hithitu,” dodal Petr.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...