LIGA LIBE a ČMMJ žádají Senát a Poslaneckou sněmovnu, aby zakotvili právo na zbraň do našeho ústavního pořádku

Na národní výstavě myslivosti Natura viva v Lysé nad Labem byla dne 22. května 2019 podepsána dohoda o dlouhodobé spolupráci mezi lidskoprávní bezpečnostní organizací LIGA LIBE zastřešující přes 200 tisíc petentů petic proti odzbrojení a reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní a Českomoravskou mysliveckou jednotou organizující 60 tisíc myslivců.

Obě organizace se shodly nejen v potřebě zachování práv legálních držitelů zbraní, ale také v podpoře kultury zodpovědnosti a etiky občanů v souvislosti s vlastnictvím, držením a nošením zbraně, obraně lidských práv, vytváření vyspělé občanské společnosti a zachování či zvyšování vnitřní bezpečnosti občanů ČR i vnější bezpečnosti státu a spolupráci při vzdělávání a osvětě nejen střelecko-myslivecké komunity, ale i laické veřejnosti.

V souvislosti s aktuálním vývojem ohledně směrnice EU o zbraních (známé také pod přívlastkem „odzbrojovací“ směrnice) mj. obě organizace žádají Senát a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby co nejdříve znovu projednali, podpořili a zakotvili tzv. ústavní právo na zbraň do našeho ústavního pořádku.

S odzbrojovací EU směrnicí zásadně nesouhlasíme. Ústavní právo na zbraň by vyjadřovalo symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří plní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní. Do budoucna tak bude ústavní zárukou zachování současných zákonných rámců, které jsou ověřeně dostatečně přísné a efektivní, čímž v praxi povede k výraznému zvýšení bezpečnosti občanů České republiky“, uvedl předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota.

Po Evropě obvykle probíhal tlak na majitele zbraní salámovou metodou tak, že sportovcům a myslivcům lživě slíbili, že oni na svých právech osekáni nebudou. V takové Velké Británii na to skočili, uvěřili, že nebudou poškozeni, ale stejně na ně posléze došlo. A to tak daleko, že dnes britští občané nemohou mít u sebe ani dětskou „rybičku“. Naši myslivci si získali obrovskou úctu a překvapili svým neuvěřitelně rozhodným postojem. Tím, jak drží s ostatními majiteli zbraní za jeden provaz“, uvedl prezident LIGA LIBE Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.

 V Lysé nad Labem dne 22. května 2019

You may also like...