LIGA LIBE – Pokračování cesty k ústavnímu právu na soukromou legální zbraň

Tento týden, 25. července, se odehrála v Senátu PČR další akce LIGY LIBE, platformy, která se stala jedním z největších protestních hnutí v ČR. Se zástupci této bezpečnostně-lidskoprávní organizace, vzniklé z výborů petic proti odzbrojení, kdy její „masivní“ petici s cca 103 000 petenty podepsal i český prezident  se svou ženou, premiér republiky a předseda sněmovny i senátu, se již potřetí za krátkou dobu sešla skupina senátorů různých politických stran a hnutí napříč politickým spektrem, tvořená mj. senátory Martin Červíček, Jitka Chalánková, Zdeněk Hraba, Rostislav Koštial, Mirek Adámek, Peter Koliba, Jaroslav Zeman, Ivo Valenta, Zdeněk Nytra, Jaroslav Doubrava a  Jan Tecl – jakožto současně i zpravodaj právě odevzdané a nyní v senátu projednávané petice proti odzbrojení a zároveň petice za ústavní právo na zbraň.

Právě tito jmenovaní by se měli stát základní pracovní senátní skupinou, iniciující vážnou diskuzi o zanesení práva bezúhonných českých občanů na legální soukromou zbraň do Ústavy ČR. Cílem této diskuze je  senátní návrh legislativy, tedy ústavního práva na zbraň.

Jak zde k tomu hned v úvodu řekl senátor Červíček, brigádní generál a bývalý policejní prezident: „Tento návrh nemění Ústavu ČR, ale Listinu základních práv a svobod, ke kterým právo na ochranu svého života i majetku nebo života někoho druhého patří, ale jako součást ústavního pořádku ČR povyšuje toto právo na úroveň ústavní. Zároveň nijak neoslabuje roli státu při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti – tedy, nemění přesná vymezení podmínek, za jakých lze toto právo individuální obrany se zbraní uplatňovat. Garance ústavního práva občanů na zbraň je tak praktickým i symbolickým krokem k zachování vnitřní a vnější bezpečnosti ČR i do budoucna. Je rovněž ochranou naší legislativy dotýkající se práva na držení zbraní, a to i proti snahám ze strany Evropské unie rozhodovat o tom, za jakých podmínek mohou občané naší suverénní země být držiteli zbraní“.

Cílem, dle zástupů zmíněné LIGY LIBE, coby organizátora těchto senátních jednání,  by mělo být do budoucna nejen ochránit práva a majetky českých vlastníků legálních soukromých zbraní, ohrožených nyní zákazovou direktivou Evropské komise, ale i zároveň legislativně podepřít jeden z nových zákonů připravovaných Ministerstvem vnitra ČR, který má upravovat možné využití vlastníků zbrojních průkazů naším státem coby případnou branně bezpečnostní zálohu pro nenadálé a extrémní situace, po vzoru například Švýcarska či Finska. Taktéž, jak zde bylo řečeno, při zjevných současných tlacích na zakazování doslova všeho a možná při případném nebezpečí vítězství některého populisty ve volbách, se jeví ústavně podložený právní rámec řádově mnohem vyšší pojistkou toho, že tento stav vydrží všechny možné politické otřesy, než když to bude prostý zákon.  

Jak zde dále zaznělo z úst prezidenta LIGY LIBE, Pavla Černého:
„I dle názorů předních expertů v této oblasti patří náš zákon o zbraních k těm světově vůbec nejdokonalejším a zároveň i naprosto bezproblémovým. Důvodem je především vysoká náročnost všech zkoušek a procedur, které musí zájemce vykonat i nezbytné splnění velmi přísných kritérií, jaké jsou předpokladem k povolení vlastnictví zbraně. Následně stačí i malý exces držitele zbrojního průkazu, tzn. 2 přestupky a ten o něj přichází. Takže fakt, že čeští majitelé ZP patří k té nejslušnější a nejvíce průběžně i prověřované části veřejnosti, není žádnou frází. Co se týče prevence kriminality a možnosti obrany bezúhonných občanů, i zde se současné zákony ukazují v ČR účinné. A v případech, kdy nemohou státní ozbrojené složky zajistit každému občanovi bezpečí absolutně, tzn. naprosto a za každé situace, také nanejvýš potřebné. Tedy, pokud něco tak klíčového pro bezpečnost našeho státu funguje, hajme si to a nejlépe na vyšší, tj. ústavní úrovni…“

Další související, velice důležitou událostí, by v nejbližší době mělo být již oficiálně avizované velké veřejné slyšení v hlavním jednacím sále Senátu PČR, a to už 17. září od 10. hodiny, kdy bude projednávána odevzdaná petice, která má právě vznikající iniciativu zmíněné novely Listiny základních práv a svobod, mandátem více než statisíce hlasů našich občanů  a voličů,  zásadně podpořit.

You may also like...