Makro ČR od roku 2011 snížilo emise CO2 o 44 %

Síť velkoobchodů makro Cash & Carry ČR, díky aktivitám a krokům uskutečněných v posledních letech, snížila své roční emise oxidu uhličitého (CO2) o 44 % oproti roku 2011. Významně tím přispívá k naplňování cíle stanoveným mateřskou skupinou METRO AG. Nejvíce k této změně pomohlo výrazné snížení spotřeby elektrické energie. makro navíc téměř eliminovalo uhlíkovou stopu pro papír a dosáhlo i poklesu emisí plynoucích z využívání služebních vozidel.

Společnost makro ČR během posledních devíti let snížila emise CO2 o 258 kg na m2 prodejní a distribuční plochy. Vezmeme-li v úvahu, že plně vzrostlý strom absorbuje v průměru 25 kg CO2 ročně, ušetřilo makro jen v roce 2020 stejné množství emisí oxidu uhličitého, na jehož odstranění by bylo potřeba přibližně 1 900 000 stromů.  

Společnost se dlouhodobě přistupuje k životnímu prostředí zodpovědně ve všech ohledech, a proto do svého podnikání implementuje kroky vedoucí k zelenějšímu provozu. Svou uhlíkovou stopu snižuje například zvyšováním energetické účinnosti a investicí do alternativních zdrojů energie. Snaží se také elektrickou energii využívat šetrně a zároveň zvyšovat povědomí svých zaměstnanců o této problematice. Kombinace těchto aktivit značně ovlivnila spotřebu elektrické energie, jejíž emise klesly o 43 % ve srovnání s rokem 2011.

Elektřina je zdrojem téměř tří čtvrtin emisí CO2 spojených s provozem našich prodejních a distribučních ploch. Z toho důvodu se ve snaze o zvýšení udržitelnosti našeho podnikání zaměřujeme na její šetrné využívání. V rámci programu F-Gas-Exit přecházíme na šetrnější chladicí systémy, kde momentálně držíme frekvenci dvou upravených obchodů za rok. Díky tomu máme výrazně nižší spotřebu energie a tím pádem se zmenšuje naše uhlíková stopa,“ uvádí Martin Čivrný, manažer udržitelnosti makro ČR.

Ke snížení emisí však kromě elektrické energie došlo i u ostatních sledovaných zdrojů, jako je například papír, využívání firemních vozů, služební cesty, teplo a chlazení. Díky převážné digitalizaci letáků makro téměř eliminovalo uhlíkovou stopu pro papír. V tomto případě došlo ke snížení emisí o 90 %. Stejně tak tomu bylo i v případě služebních cest, v posledním roce však byl tento ukazatel výrazně ovlivněn pandemií koronaviru a souvisejícími opatřeními, kdy se značná část pracovních aktivit přesunula do online prostředí. Na druhou stranu tvoří tento zdroj emisí pouze nepatrnou část z celkového množství.

Společnost makro ČR pravidelně vyčísluje svou uhlíkovou stopu. Zjišťuje tak vliv svého podnikání na životní prostředí a identifikuje oblasti, ve kterých je možné tyto dopady nejvíce snížit. O zodpovědném přístupu k udržitelnosti vlastního podnikání svědčí mimo jiné výrazný podíl makro Cash & Carry ČR na snižování celkových emisí CO2 skupiny METRO AG, jejíž je makro součástí. Cílem skupiny je snížit množství emisí CO2 připadajících na každý m2 prodejní a distribuční plochy o polovinu do roku 2030 ve srovnání s rokem 2011. Snaží se tímto o dosažení cíle, který je v souladu se snížením emisí CO2 požadovaným pro udržení globálního oteplování hluboko pod 2 °C do roku 2100 ve srovnání s předindustriální úrovní.

You may also like...