Metrostav Infrastucture vyměnila během svátků nosnou konstrukci mostu na Praze 14

Společnost Metrostav Infrastucture vyměnila během svátků starou nosnou konstrukci mostu v pražské ulici Za Černým mostem za novou. Vyvrcholila tím více než rok plánovaná akce, která se musela stihnout během prodlouženého víkendu.

Nejprve pracovníci, kteří celé čtyři dny volna pracovali nonstop, zvedli starou část mostu, pod kterou dali provizorní ocelovou konstrukci. Po vysunutí staré mostní konstrukce jedním směrem přitáhli novou z druhé strany. Hmotnost každé z konstrukcí je 700 tun. Nová konstrukce nyní zůstane asi o 50 cm výše než bude její konečná poloha. V následujících týdnech je totiž potřeba mimo jiné ještě opravit opěry a instalovat nová ložiska.

Výměna je součástí celkové rekonstrukce silničního mostu v ulici Za Černým mostem přes železniční trať. „Celý most stavíme vlastně od střechy dolů. Nicméně časové možnosti a snaha o co nejmenší dopad na okolí nám jinou možnost nedávají. Díky našim dlouholetým zkušenostem, řadě referencí a detailnímu plánu věříme, že takový úkol zvládneme,“ říká Zdeněk Ludvík, výrobní náměstek a místopředseda představenstva Metrostav Infrastructure.

Celá stavba běží od konce března do konce září letošního roku. Původní most přes železniční trať v ulici Za Černým mostem v Praze 14 byl ve velmi špatném stavu. Nový most bude po dokončení vyšší komfortnější, při stejné šíři se dá více prostoru chodníkům. Nezmění se napojení nové konstrukce na navazující ulice. Nové budou také navazující opěrné zdi směrem do ulice Za Černým mostem.

V místě stavby se nachází také torzo betonového mostu vybudovaného v roce 1924. Ve stejném roce byl stržen původní kamenný most, pod kterým projížděly parní lokomotivy. Kouř z těchto lokomotiv byl příčinou černého zabarvení původního kamenného mostu – odtud pramení název celé oblasti Černý Most.

You may also like...