Moldavští výrobci vína slaví 42 medailí

Moldavští výrobci vína slaví 42 medailí (19 zlatých a 23 stříbrných), které získali na jaře 2019 na uznávané soutěži MundusVini v německém Neustadtu. Tyto medaile, spolu s dalšími 550 oceněními ze soutěží v roce 2018, tvoří téměř dvojnásobný počet oproti roku 2017. Uznání ze strany mezinárodních rozhodčích představuje vítané potvrzení rozhodnutí celého vinařského odvětví Moldavska z roku 2014 realizovat jedinečně ambiciózní program zaměřený na kvalitu.

Dlouhá historie vinařství v Moldavsku trvá již 7 000 let, od neolitické civilizace Cucuteni, čímž se Moldavsko řadí mezi nejstarší vinařské země světa. Víno a hrozny během celé historie Moldavska hluboce zakořenily v kultuře, mýtech, folklóru a legendách. Navzdory své tisícileté historii vinařství trpí Moldavsko svým sovětským dědictvím masové výroby vína, orientovaným na méně náročné spotřebitele. Po politicky prosazovaných zákazech prodávat moldavské víno na ruském trhu v roce 2006 a 2013 utrpělo toto odvětví trojnásobný pokles.

Gheorghe Arpentin, ředitel Národního úřadu Moldavska pro révu a víno (NOVW): „Vinařské odvětví je jedním ze základních kamenů našeho hospodářství. Máme nejvyšší hustotu vinic na světě. Náš vinařský průmysl zaměstnává téměř 25 % aktivního obyvatelstva, většinou ve venkovských oblastech. Před pěti lety jsme museli zcela přehodnotit náš obchodní model a přeorientovat naše odvětví na kvalitu.“

Úřad NOVW byl založen s pomocí mezinárodních rozvojových partnerů a je oprávněn realizovat širokou škálu programů na zlepšení kvality. Bylo nutno z velké části přepracovat místní vinařskou legislativu, aby byla v souladu s pravidly EU. Byla vytvořena čtyři chráněná zeměpisná označení. Dalšími iniciativami byly radikální renovace moldavských vinařských laboratoří, systém zpětné sledovatelnosti, poradenství pro malé producenty a pomoc větším producentům vína s cílem přejít na kvalitnější lahvové víno.

Zásadní význam mělo také úsilí o budování mezinárodního povědomí pod značkou „Víno z Moldavska“, zvýšení prodeje na evropských, asijských a tichomořských trzích a podpora vinařské turistiky. (Společnost Lonely Planet popisuje Moldavsko jako „neporušenou destinaci v Evropě č. 1“, a Moldavsko hostilo 3. Světovou konferenci UNWTO o vinařském cestovním ruchu).

Hmatatelné výsledky reformy jsou již značné. Od roku 2013 se Moldavsku podařilo výrazně přeorientovat vývoz. Více než 60 % příjmů z exportu dnes pochází ze zemí mimo Společenství nezávislých států. Přechod ke kvalitě byl v roce 2017 podpořen údaji o vývozu lahvového vína, jehož objem vzrostl o 6 %, ale hodnota se zvýšila o 24 %, zatímco v roce 2018 zaznamenal vývoz lahvového vína další růst o 15 % nad tříletý průměr.

You may also like...