Multimediální projekt TO CACHE Nomad

To Cache je projekt vytvořený ve spolupráci s hudebníkem a soundartistou Jardou Királyem, který měl premiéru v březnu roku 2018 v At Home Gallery v šamorínské Synagoze. Navazuje na dílo Cache, které bylo v roce 2017 prezentováno v kulturním centru Nástupiště 1-12 v Topolčanech. V červnu tohoto roku bylo dílo vystaveno v Kunstverein Pasov v sugestivním prostoru kaple St. Anna-Kapelle. Jelikož se ze statické instalace stal putující objekt hledající své konečné útočiště, pro aktuální prezentaci v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze byl k názvu přidán přívlastek Nomad.

Dílo To Cache Nomad je umístěno ve speciální plexisklové vitríně a připomíná muzeální artefakt, chráněn a uchován v paměti. A právě téma paměti je zde klíčové, na což odkazuje i samotný název projektu.

Anglický termín „cache“ označuje něco skryté, ale také rychlou vyrovnávací paměť zvyšující výkonnost počítačového systému. Přidáním slůvka „to“ se z podstatného jména stává sloveso, což odkazuje na aktuální podobu instalace, pro kterou je důležitá časová rovina, pohyb diváka a jeho interakce s prostorem a dílem.

Název To Cache můžeme vnímat jako metaforu problematického vyrovnávání se s naší kolektivní pamětí a s minulostí Slovenska – zejména tou fašistickou. Pouze pokud se s takovými temnými místy našich dějin definitivně vyrovnáme, budeme moci „zvýšit výkonnost“ současné společnosti, v níž opět znepokojivě narůstají xenofobní, antisemitské a radikální názory. K jejich šíření ve velkém pomáhají moderní komunikační technologie, zejména internet a sociální sítě.

S podobnými tématy pracovali Monika a Bohuš Kubinskí už v minulosti. V sérii happeningů Exxkluziv pekli vánoční oplatky s vizuálními odkazy na aktuální nárůst extremistických nálad ve společnosti. Ve výstavách s názvem Front Line, instalovaných v Praze, Šamoríně a v Košicích, tematizovali kolektivní paměť vycházející ze dvou světových válek v 20. století.

Monumentální objekt To Cache je vytvořen z umělecky netypického a velmi křehkého materiálu – macesu, tradičního nekvašeného židovského chleba. Umělci spolupracovali s pekárnou v Zlatých Moravcích, která jako jediná na Slovensku dodnes peče maces tradiční ruční metodou a pomocí přes sto let starého strojového mechanismu. Tradici se současností vizuálně propojuje podobnost macesu s modely počítačových paměťových mřížek, jakož i instalace „krajky“ z macesu na mřížku z ocelových lanek.

Vizuální podoba díla vychází z autentického rodinného dědictví – krajkového ubrusu po babičce Moniky Kubinské. Tento odkaz na jídelní stůl jako symbol místa setkávání a rodinné pohody je metaforickým pozváním ke stolu, za který si mohou sednout lidé jakéhokoliv vyznání, rasy či národnosti a najít porozumění a společnou řeč. Protože v současném pohnutém čase je komunikace mimořádně důležitým předpokladem pro to, aby křehké vztahy mezi lidmi nevedly do fatálních konfliktů podobných těm z minulosti, které se bohužel pomalu vytrácejí z našich pamětí.

Zvuková složka díla pracuje s hlasovými stopami, které návštěvníci zanechají pomocí přichystaného mikrofonu v paměti počítače. Záznamy jsou následně digitálně manipulované a vrstvené. Slova od různých lidí se spojují do náhodných vět a vytvářejí nové, nečekané souvislosti. Reprodukované zvuky se ve výstavním prostoru mění na akustické pole, které pomocí pohybových senzorů reaguje na přítomnost a pohyb diváka. Podle toho, jak se divák k objektu přibližuje, se intenzita zvuků zvyšuje z téměř neslyšitelného šepotu až do hlukové skrumáže – jakoby se objekt takovou zvukovou bariérou bránil. Pokud divák pronikne přes tuto bariéru, dostane se do zóny ticha, ve které může objekt sledovat z bezprostřední, přímo intimní blízkosti.

Návštěvník výstavy To Cache Nomad zde zanechá svůj hlas, čímž se stane součástí díla, a zároveň se propojí s ostatními diváky, kteří zde byli před ním. Může si odnést i hmotný artefakt – personalizovaný výtisk své nehmatatelné akustické stopy.

Diváci mají svobodnou volbu říci, zazpívat či zakřičet cokoli. Slova totiž můžeme použít k útoku nebo obraně, ale i ke smíření a porozumění. Je jen na nás, jaká slova zvolíme, jakou intenzitu hlasu použijeme. Je však třeba pamatovat na to, že „vše, co řeknete, může být použito proti vám“…

Omar Mirza

You may also like...