Výstava V lesku zlata, v záři barev – Umění podmalby na skle ze sbírek UPM

Výstava připravená téměř výhradně ze sbírek UPM a pořádaná v roce 135. výročí založení muzea je výsledkem mnohaletého odborného výzkumu, úzce spojeného i s restaurátorským průzkumem. Výstava obsahuje ukázky podmaleb na skle z období od antiky přes středověk, renesanci, baroko až po druhou polovinu 18. a zejména 19. století.

Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla UPM velmi pestrou kolekci čítající na 387 předmětů z období od pozdní antiky po devatenácté století. Z ní bylo vybráno 135 nejcharakterističtějších obrazů, někdy nevelkých rozměrů, ale velmi vzácných, protože dnes jsou již na trhu s uměním velkou zvláštností. Mezi sto pětatřiceti vybranými díly je i soubor třiceti podmaleb, které mezi lety 2001 a 2017 prošly náročným procesem restaurování.

Výstava přibližuje historický vývoj tohoto specifického druhu umění, jež v podobě noblesních předmětů představovalo vysoce ceněné položky v chrámových pokladnicích a šlechtických i měšťanských sbírkách. Tyto předměty byly vždy v popředí sběratelského zájmu, což připomíná i třináct exponátů z původní sbírky zakladatele muzea Vojtěcha svobodného pána Lanny. Z jeho sbírky pochází celkem 17 podmaleb – což sice není ohromující počet, ovšem jedná se o velmi zásadní a cenné položky celé sbírky.

Nejcennější renesanční obrazy zastupuje dílo Hanse Jakoba Spriingliho (1559-1637) z Curychu nebo drobná podmalba signovaná „VBL”. Z období baroka pocházejí práce nizozemského malíře Gerharda Janssena (1636-1725), Daniela Preisslera (1636-1733) působícího v Kunštátu, podmalby připisované tzv. česko-francké škole nebo díla malířů činných v 18. století v Augsburgu. Naprostá většina vystavených děl pochází ze sbírek UPM v Praze, výběr však doplňují podmalby z dalších veřejných galerií a muzeí v České republice i zápůjčky ze sbírek soukromých. Expozice nabídne i výběr grafik, které se staly předlohou pro některé vystavené podmalby.

Kurátorka: prom. hist. Helena Brožková
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ulice 17. listopadu 2,
110 00 Praha 1, výstava se koná 27. 2. – 28. 6. 2020.

Foto: Petr Brodecký

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...