Na 20. června připadá Světový den Wi-Fi. Co je dobré o ní vědět

V roce 2011 provedla společnost Cisco průzkum, ze kterého vyplynulo, že pro každého třetího univerzitního studenta a mladého odborníka do 30 let je internet stejně důležitý jako vzduch, voda, jídlo nebo přístřeší. A ač může být toto tvrzení mírně nadnesené, protože tato generace neměla prakticky žádné zkušenosti s jakoukoliv formou strádání ve smyslu odepírání základních životních potřeb, ukazuje význam internetu v našich životech.  Ten se za těch deset let spíše ještě posílil. Prakticky jako synonymum pro internet vnímáme Wi-Fi. Na 20. června přitom připadá světový den Wi-Fi. A protože je pro nás internet tak důležitý, připravila společnosti Cisco při této příležitosti přehled 5 věcí, které stojí za to vědět o nejnovějším vývoji této technologie. 

  • 5G a Wi-Fi 6: most přes digitální propast

Nedostupnost internetu dnes dělí polovinu světové populace od vzdělání, podnikání a zdravotní péče. Téměř v každé zemi digitální propast výrazně odděluje venkovské oblasti a chudší část obyvatel od ostatních. Nová generace bezdrátových technologií – včetně 5G a WiFi6 – může významně přispět k odstranění této propasti. Umožní totiž připojení v oblastech, kde je optická síť příliš nákladná – včetně venkova. Užitek z nové generace bezdrátové konektivity budou mít i mobilní pracovníci, telemedicína, průmysl a školství. Všeobecně dostupnou bezdrátovou konektivitu lze jednoznačně považovat za most překlenující digitální propast.

  • Wi-Fi 6: nejnovější standard Wi-Fi

Nová generace standardu Wi-Fi nese označení Wi-Fi 6, jinak také 802.11ax. Wi-Fi 6 je založená na stejných zásadních inovacích v bezdrátové komunikaci jako 5G. Vedle výrazně vyšší rychlosti oproti předchozí generaci nabízí Wi-Fi 6 až o 400 % vyšší přenosovou kapacitu a je efektivnější v prostředích s vysokou hustotou uživatelů, například v posluchárnách, na stadionech nebo v konferenčních místnostech. Má výrazně nižší latenci, takže umožňuje využití tam, kde je požadována odezva téměř v reálném čase. Wi-Fi 6 je také šetrnější vůči bateriím připojených zařízení.

  • Základy bezpečnosti u Wi-Fi připojení

Jednou ze základních zásad bezpečného užívání Wi-Fi je změnit továrně nastavené heslo u všech zařízení. Většina síťových prvků, jako jsou přístupové body, má přednastavená hesla pro správce, což usnadňuje jejich nastavení a zprovoznění. Změna hesel na složitější — a následná pravidelná obměna — představuje jednoduchý, ale účinný způsob, jak zlepšit zabezpečení Wi-Fi. Mezi další metody zabezpečení Wi-Fi sítí patří šifrování, virtuální privátní sítě, systémy prevence průniku a jednotná správa hrozeb. Poslední uvedená metoda nabízí jednoduchý způsob, jak propojit vícero bezpečnostních funkcí. Poskytuje je všechny na jednom místě a eliminuje potřebu samostatných řešení od různých dodavatelů pro každou z nich.

  • OpenRoaming

OpenRoaming je společná iniciativa výrobců vzešlá z iniciativy společností Cisco, jejímž cílem je lépe propojit mobilní a Wi-Fi sítě. OpenRoaming umožňuje jednoduše připojit mobilní zařízení k vysoce kvalitní Wi-Fi síti a bez problému přecházet mezi různými sítěmi. Uživatelé a hosté se mohou automaticky a bezpečně přihlásit k síti v okamžiku, kdy se jejich zařízení dostane do dosahu schválené Wi-Fi sítě. Žádné tipování správného SSID, žádné zmatky s přihlašováním přes webový portál, žádná slabá uživatelská jména a hesla – pouze rychlé a snadné připojení.

  • Digitalizace fyzických prostor pomocí technologií Wi-Fi

Stovky miliard čtverečních metrů fyzických prostor zůstávají obestřené temnotou, co se týče informovanosti IT i byznysu o chování lidí (zákazníků, hostů, zaměstnanců) a věcí (vybavení, senzorů, chytrých zařízení). Služby založené na lokalizaci, jako je Cisco DNA Spaces, pracují s bezdrátovou sítí nad rámec samotného připojení a využívají data z infrastruktury k získávání důležitých poznatků.

V dnešní době, kdy internetové stránky a mobilní aplikace jsou stále chytřejší, se DNA Spaces snaží, aby byly chytřejší i celé budovy. Před pandemií tuto platformu většina zákazníků společnosti Cisco využívala k zavádění nových uživatelů Wi-Fi sítě, lokalizaci firemního vybavení nebo generování měsíčních analytických výkazů a statistik o výkonu a vytížení sítě. Dnes nový soubor aplikací umožňuje bezpečný návrat do práce, včetně trasování kontaktů na základě připojení k bezdrátové síti, sledování počtu lidí v reálném čase a monitorování jejich chování, hlídání bezpečného počtu přítomných a společenského odstupu podle nastavených limitů a zajištění bezkontaktní zákaznické zkušenosti.

You may also like...