Na Praze 11 bylo otevřeno první 3D tištěné parkourové hřiště na světě

Poslední zářijový den proběhlo ve volnočasovém areálu Kupeckého na Praze 11 slavnostní otevření prvního 3D tištěného parkourového hřiště. Jedná se o společný projekt Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky), společnosti 3Deposition a městské části Praha 11. Patrony hřiště jsou parkouristé Tomáš Zonyga a Daniel Samek, který je také autorem návrhu hřiště. Mimo trénink parkouru lze prvky využít i jako hřiště pro obecný pohybový rozvoj nebo posilování s vlastním tělem. Projekt hřiště získal záštitu Zdeňka Hřiba, primátora hl. města Prahy, Jiřího Dohnala, starosty MČ Praha 11 a České asociace parkouru.  

Parkour není parkur

Parkour není jezdecký sport, jak si myslí čtvrtina dotázaných v průzkumu Buřinky z letošního léta. Dvě třetiny Čechů naopak ví, že se jedná o moderní sportovní disciplínu, zaměřenou na rozvoj pohybových dovedností, převážně atletických a akrobatických. „K tréninku stačí pouze zajímavé prostředí, které podněcuje ke kreativnímu fyzicky a psychicky náročnému pohybu. V tomto projektu jsme spojili moderní sportovní disciplínu s moderní technologií výstavby 3D tiskem betonem. Díky tomu vznikly unikátní organické tvary a rozložení hřiště,“ říká Daniel Samek, autor návrhu hřiště a místopředseda České asociace parkouru.

Výhodou vytištěného hřiště je absence ostrých hran a i díky použití lité pryže jako dopadové plochy je jeho bezpečnost na vysoké úrovni. Hřiště je navrženo tak, aby umožnilo pohybový rozvoj a inspirovalo k novým výzvám pro všechny úrovně pokročilosti. Je určeno pro každého od 10 let věku (do 15 let s doprovodem). Mladší děti na hřišti mohou být, ale vzhledem k výškovým rozdílům je pro ně většina prvků záměrně nedostupná.

„Mimo trénink parkouru lze prvky využít i jako hřiště pro obecný pohybový rozvoj. Jde na něm trénovat šplh, lezení, rovnováhu nebo posilování s vlastním tělem, shyby, výskoky,“ říká parkourista Tomáš Zonyga z In Motion Academy.

Proč stavební spořitelna tiskne hřiště?

Snaha i nadále rozvíjet technologii 3D tisku ve stavebnictví a podporovat občanskou vybavenost, která napomáhá měnit dětem i dospělým bydlení v domov, vyústila do projektu prvního parkourového hřiště vytištěného na 3D tiskárně betonem.,“ říká Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). Pro tento svůj projekt Buřinka oslovila výzkumníky z 3Deposition, kteří celý projekt vedli po technické stránce. Městská část Praha 11 pak pro hřiště poskytla pozemek.  

O hřišti

Hřiště o kruhovém půdorysu má průměr 14 m a obsahuje čtrnáct 3D tištěných prvků, které jsou propojeny ocelovými trubkami. Pro zvýšení pevnosti jsou jednotlivé stěny vylity betonovým recyklátem rebetong a vyztuženy tvarovaným ocelovým armováním. Všech 14 prvků hřiště vytiskla na rámové tiskárně spin-off firma 3Deposition, kterou založili odborníci z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Na tisk, který trval 10 hodin čistého času, bylo potřeba 12,5 t speciální betonové směsi od společnosti Master Builders Solutions CZ.

Foto: archiv redakce

You may also like...