Na Silvestra startují Asistenční vouchery. O dotace na inovace mohou žádat firmy, akademici i vysoké školy

Firmy, výzkumné instituce i vysoké školy z Prahy mohou od 31. prosince letošního roku posílat žádosti o vouchery na podporu inovací. V první fázi je pro ně připraveno 12 milionů korun. Dotační program Asistenční vouchery vyhlásilo koncem listopadu hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii). Mají podpořit přípravu českých a mezinárodních projektů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které budou pro Prahu dlouhodobě přínosné. Zároveň mají v době koronavirové krize pomoci rozvíjet inovace a pražskou ekonomiku. 

Na Asistenční vouchery bude příští rok navazovat grantový program MHMP ve výši 20 milionů korun, který má podpořit přímo realizaci projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Příjem žádostí do první vlny Asistenčních voucherů potrvá od 31. prosince do konce května příštího roku. V rámci jednoho voucheru je možné dostat až devadesátiprocentní podporu. Jeden projekt může získat od 100 tisíc až do 900 tisíc korun, přičemž žadatelé se musí účastnit financování z deseti procent. Získané peníze mají pomoci dokončit přípravu projektu tak, aby ho mohli jeho autoři dále prezentovat potenciálním investorům, kteří by do něj byli ochotni vložit další investice, a tím zajistit budoucnost a převedení do praxe.

„Asistenční vouchery jsou podle našich zjištění efektivní formou pomoci inovačním týmům, které se chystají připravit několikaleté, mnohamilionové projekty financované z nadnárodních fondů. Věříme, že i díky voucherům se několik takových nových projektů podaří pražským týmům v příštím roce nastartovat. Pro akademiky i firmy jde navíc o mimořádnou příležitost ukázat, jaké projekty právě připravují, a dát tak o sobě vědět i možným investorům,” říká radní hl. m. Prahy pro oblast podpory podnikání Vít Šimral.  

Dotační podporu vyhlašuje hl. m. Praha v rámci tříletého projektu Prague Smart Accelerator (PSA), finančně se na něm podílí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Magistrát hl. města Prahy. Asistenční vouchery jsou z 85 procent hrazeny z OP VVV a patnáctiprocentní spoluúčastí se finančně podílí Praha.

“Máme již na vouchery desítky dotazů a žádostí o spolupráci. Ucházet se o ně může každý veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, který působí a sídlí v Praze. Nejde však jen o samotnou finanční podporu, je to součást kontinuálního mapování inovačního ekosystému Prahy. Důležitým principem je rozvinout spolupráci sektorů, v tomto případě skrze konzultace žadatelů s týmem developerů inovací,” dodává inovační manažer Prahy Tomáš Lapáček.

Pražský inovační institut (Pii) založilo formou zapsaného ústavu hlavní město Praha v lednu 2020. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města, podnikání a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou. Od července 2020 vede Pii odborník na inovace ve vzdělávání Bohumil Kartous, o rok později začalo Pii spravovat také Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy (PIC).

You may also like...