Nadace Olgy Havlové podporuje výstavbu základní školy v Neratově

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) podpoří stavbu nové budovy Základní školy v Neratově. Základní škola nyní sídlí v pronajaté budově staré obecní školy, která již nesplňuje požadavky na vzdělávání a péče o děti se specifickými potřebami. Výbor dobré vůle se proto rozhodl financovat rozvod topení a vody, který stojí celkem 2,8 milionu korun. VDV se podařilo zajistit část potřebných peněz a na zbývající vytvořil sbírku. 

V současnosti Základní škola speciální Neratov v Bartošovicích vzdělává a podporuje v rozvoji děti a žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, poruchami autistického spektra a smyslovými vadami. „V současné době vzděláváme dvacítku žáků ve věku od 5 do 26 let a díky přátelskému a rodinnému prostředí dosahují mnozí z nich výrazných pokroků,“ uvádí ředitelka školy Broňa Havlíková a dodává, že cílem pedagogů i dalších pracovníků zařízení je rozvíjet jejich samostatnost, socializaci, sebeobsluhu, pohyblivost a komunikační schopnosti, tak aby žáci byli schopni vyjadřovat své potřeby a přání.

Vedení školy se nyní kvůli již nevyhovujícím podmínkám pronajatých prostor rozhodlo postavit zcela novou budovu. „Potřebujeme prostory pro družinu, na terapie, cvičnou kuchyňku pro žáky, speciální terapeutickou místnost zvanou snoezelen, ale potřeba je i dostatek bezbariérových toalet, sprch a také odpovídající zázemí pro personál,“ přibližuje své plány Broňa Havlíková. Velkou část prostředků na stavbu se již podařilo vedení zařízení získat, aktuálně jsou nejvíce potřeba peníze na rozvody topení a vody.

Výbor dobré vůle se proto rozhodl škole pomoci a uspořádat v její prospěch sbírku. „Nadace základní školu v Bartošovicích podporuje dlouhodobě. V minulosti jsme pomohli škole pořídit schodišťovou  sedačku, nyní chceme přispět na rozvody topení a vody v nové budově školy,“ říká ředitelka VDV Monika Granja. V lednu nadace přispěla na rozvody topení a vody 1,4 milionu korun a založila sbírku na dalších potřebných alespoň 300 000 korun. Celková částka na rozvody činí 2,8 milionu korun.

Přispět můžete i vy, a to skrze portál Darujme.cz. Děkujeme.

You may also like...