Nadační fond ŠKODA AUTO i letos podpoří regionální projekty, první grantové výzvy jsou v plném proudu

Společnost ŠKODA AUTO i letos podpoří aktivity veřejně prospěšných organizací, které přispějí k oživení a zvýšení kvality života v regionech, v nichž má automobilka své výrobní závody. Nově budou všechny grantové výzvy společnosti vyhlášeny pod hlavičkou Nadačního fondu ŠKODA AUTO. To s sebou přinese mj. rozšíření podporovaných aktivit, navýšení rozdělované částky nebo větší zapojení regionálních odborníků.

Vyhlášení grantů proběhne ve dvou vlnách. Ta první, do které je možné se hlásit od 22. června, se zaměří na podporu občanské společnosti a na pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel. Od září bude možné přihlašovat projekty z oblasti vzdělávání, dopravní výchovy a bezpečnosti.

„Sjednocení regionální grantové podpory automobilky pod Nadační fond ŠKODA AUTO a rozšíření jeho rozvojových aktivit z Mladoboleslavska do regionů, kde firma působí, je logickým krokem. Prioritou pro nás i nadále zůstává systematická podpora založená na konkrétních datech, která získáváme z různých studií a průzkumů veřejného mínění v regionech a samozřejmě maximální transparentnost,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO. „Přihlášky bude vyhodnocovat pětičlenná komise složená ze zástupců Nadačního fondu, regionálních expertů, odborníků ze společnosti ŠKODA AUTO a jejího sociálního partnera odborů KOVO.“

V průběhu června a července bude možné přihlašovat projekty do grantové výzvy s názvem Tady jsem doma, jejímž cílem je podpora komunitního života, sousedských vztahů, rozvoje veřejného prostoru a stávajících nebo nově vytvořených tradic. Veřejně prospěšné organizace mohou žádat o příspěvek na komunitní akce a projekty z oblasti kultury, vzdělávání, ekologie nebo sportu.

Grantová výzva Region bez bariér, která bude usilovat o omezení sociálního vyloučení, podpoří znevýhodněné osoby, ty, kteří o ně pečují, a poskytovatele paliativní péče. Více informací o termínech a přihláškách najdete na webu nadačního fondu www.nfsa.cz.

Pandemie koronaviru postavila společnost i jednotlivce před celou řadu výzev a změn a znovu ukázala potřebu a přínos fungujících komunit. Grantové programy mají za cíl vytvořit podmínky pro aktivní občany v jejím dalším rozvoji. V minulém roce Nadační fond ŠKODA AUTO zareagoval na bezprecedentní situaci vyhlášením Krizového fondu, ve kterém získalo finanční příspěvek 37 veřejně prospěšných organizací. Svou podporu však nadační fond směřoval i do dalších oblastí, jako je například zdravý životní styl nebo znovuoživení kulturního života v regionu. Od svého založení Nadační fond ŠKODA AUTO podpořil už více než 200 projektů a studií. Díky sloučení grantových schémat nadační fond částečně rozšíří svou působnost vedle Mladé Boleslavi i na Rychnovsko a Vrchlabsko.

You may also like...