Národní divadlo je slyšet jako nikdy, od ledna spustilo svůj podcastový kanál

S příchodem roku 2021 spustilo Národní divadlo podcastový kanál nazvaný jednoduše: „Národní divadlo“. Jeho cílem je přiblížit první scénu jako živý organismus, kde se stále něco děje, a pomoci divákům dozvědět se něco více jednak o chodu divadla, jednak o vzniku jednotlivých inscenací. Všechny čtyři soubory Národního divadla – tedy Činohra, Opera, Balet a Laterna magika – proto budou pravidelně připravovat k poslechu různorodé pořady, díky nimž bude možné sledovat aktuální dění v divadle, rozšiřovat si o něm znalosti a dovídat se něco nového jak o oblíbených umělcích, tak o jejich dílech.

Moderátory podcastů se stali herci Činohry Lucie Juřičková a David Matásek, průvodci jednotlivých pořadů však budou různí: dramaturgové, režiséři, tanečníci, zpěváci i herci Národního divadla. Posluchač podcastů se de facto stane svědkem celého života inscenace od jejího zrodu po derniéru. Činohru, Balet, Operu i Laternu magiku bude nyní možno vnímat komplexněji a uceleněji a z úhlů, které by leckoho napadly stěží.

Prvním pořadem, který Národní divadlo od začátku ledna 2021 na kanále uveřejňuje, je série s titulem K jádru věci. V prvních čtyřech zhruba půlhodinových dílech představuje každý ze souborů vznik jedné své aktuální inscenace. O každé z nich se posluchač dozví nejen základní informace, ale i detaily, které by jinde těžko našel.

Činohra ve své podcastové premiéře uvádí titul Kouzelná země, jenž vznikl podle románu Noční práce Jáchyma Topola. Ten zpracovává události na malé pohraniční vesnici po okupaci v srpnu 1968 a rozvíjí je o fantaskní pasáže. Složitou prózu, jejíž vypravěč (snad vlivem pookupačního stresu) je nestálý a neustále se mění, nebylo snadné na divadle uvést. Ostatně dramaturgyně Marta Ljubková v podcastu přiznává, že volba textu nebyla náhodná, jelikož šlo právě o to zjistit, „jestli existuje nějaký klíč, díky němuž by se z takto komplikované prózy stalo kompaktní divadlo“. Odpověď na otázku, zda lze bohatost literárního výrazu zachytit metaforickým obrazem, se posluchač dozví právě v podcastu Národního divadla.

Balet představuje ikonický titul Labutí jezero, o jehož okouzlující jevištní lehkosti vyprávějí PR Baletu Kateřina Hanáčková a emeritní první sólistka a baletní mistryně Tereza Podařilová. Ta podmanivě přibližuje něžný vztah hudby a tance na obrazu labutě jemně si čechrající peří na svých křídlech. Kromě originálních impresí se ale lze dovědět taneční rozbor příběhu, fakta z dějin tohoto baletu či to, jak se liší v Národním divadle uváděná verze choreografa Johna Cranka od verzí jiných.

Opera láká ve svém podcastu na „zakladatelský čin české národní opery“ – aktuálně uváděné jubilejní dvacáté inscenační provedení Prodané nevěsty. Dramaturg Ondřej Hučín provází posluchače fascinující historií známého titulu, rozebírá ho na prvočinitele po příběhové, hudební, textové a scénické stránce i podle postav, vyjadřuje se k popkulturnímu přesahu díla, jež vnímá jako grotesku s rysy až „montypythonovskými“. Posluchač se dozví i to, jak se do celé inscenace promítlo režijní vedení Magdaleny Švecové. Ta je v historii Národního divadla první ženou, které byla Prodanka svěřena.

Laterna magika připravila vhled do titulu Zahrada, v němž vysvětluje jeden z jejích tvůrců, režisér Pavel Knolle, ale například i výtvarnice inscenace Tereza Bartůňková, jak přišlo na nápad inscenovat slavný titul Jiřího Trnky, jaké výzvy toto rozhodnutí obnášelo, jak různorodě může tajemná zahrada dětství vypadat v představách každého z nás či proč tyto představy pojí vzpomínka na starou plechovou vanu. Posluchač se ale též dozví, co představuje spojení tajemných slov laterna magika, co znamená pojem syntetické divadlo i jak ho odhaluje například scéna zrození fantaskní zahrady.

Kromě pořadu K jádru věci se chystají i další; měsíční magazín o aktuálním dění na všech scénách nebo speciály zaměřené na detailní zpracování toho, čím který soubor právě žije.

Podcast Národního divadla je k dispozici na běžných podcastových aplikacích, tedy na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších. Přidejte si nás mezi své oblíbené kanály a nepřijdete o nic, co se u nás chystá.

Pořady pro uvedené a další podcasty vyrábí Národní divadlo ve spolupráci se Story Lab Audio. Režie a střih Damian Machaj, dramaturgie Lucie Kryzová, zvukový mix Ondřej Kalous.

www.narodni-divadlo.cz

You may also like...