Národní vinařské centrum zahajuje program Víno zodpovědně

Národní vinařské centrum se připojilo k asociaci Wine in Moderation (WiM) a potvrzuje tak svůj dlouhodobý cíl podporovat střídmou a odpovědnou konzumaci vína a zejména na národní úrovni přispět k udržitelné kultuře vína. Stává se tak národním koordinátorem programu Víno zodpovědně v České republice a bude odpovědné za jeho zahájení, realizaci a koordinaci veškerých dalších aktivit.

Asociace WiM přijetím Národního vinařského centra posiluje svou pozici ve střední Evropě. Národní vinařské centrum z pozice národního koordinátora bude působit jako kontaktní místo a tím zprostředkovávat propojení programu i asociace s vinařským sektorem v České republice. Cílem je pak povzbudit další subjekty v oboru, aby se k hnutí také připojili. Hlavní sdělení a vizuální prvky programu Víno zodpovědně budou integrovány do komunikačních materiálů, zároveň také prostřednictvím online kampaní a pořádáním různých akcí bude působeno na posílení vnímání odpovědné konzumace vína u spotřebitelů.

„Česká republika je poměrně malá země a náš vinařský sektor se zdá být ještě menší. Nicméně víno má v naší kultuře silné zastoupení, patří k naší přírodě i historii. Cestou, kterou chceme jít, je pak odpovědná konzumace vína spolu s celkovým povědomím o obecné udržitelnosti, proto se nám zdá zcela logické se k hnutí Víno zodpovědně připojit, a jsme rádi, že Vinařský fond tuto aktivitu také podporuje,“ sdělila Dagmar Fialová, marketingová ředitelka Národního vinařského centra, která má realizaci programu Víno zodpovědně v České republice na starosti. 

Víno zodpovědně

Víno zodpovědně (Wine in Moderation) je program vytvořený vinařským sektorem s cílem vzbudit aktivní respekt k vínu jako kulturnímu produktu. Takto vzniklý respekt pak šířit mezi lidi, kteří se rozhodnou víno pít a tím přispět ke zdravému životnímu stylu a ke snížení škod souvisejících s alkoholem. Staví na vědeckých důkazech, vzdělávání a samoregulaci a snaží se zejména vybavit vinařské profesionály informacemi a nástroji, jak zodpovědně prezentovat víno a zvyšovat tak povědomí a znalosti o odpovědné a střídmé konzumaci vína. Zároveň také inspirovat spotřebitele, aby si víno a jeho kulturu užívali zdravým, pozitivním a přátelským způsobem. Program je centrálně koordinovaný mezinárodní neziskovou asociací WiM, která byla založena předními vinařskými společnostmi a subjekty působícími v odvětví. Asociace se snaží rozšiřovat jeho dosah a dopad po celém světě, ale implementovat ho na národní úrovni s ohledem na místní kulturní rozmanitost.

„Velmi nás těší, že můžeme přivítat české Národní vinařské centrum v programu, protože jsme přesvědčeni, že mají v České republice nejlepší pozici pro zvyšování povědomí o střídmé a zodpovědné konzumaci vína a zajištění udržitelnosti našeho sektoru. Těšíme se, že budeme nadále a věřím, že po mnoho nadcházejících let, usilovně ruku v ruce spolupracovat na sdílení poselství udržitelné kultury vína po celém světě,“ dodal Sandro Sartor, prezident WiM Asociace.

Národní vinařské centrum

Cílem Národního vinařského centra je propagace a podpora tuzemských vín a vinařství a to nejen prostřednictvím soutěže a degustační expozice Salonu vín ČR, ale také vydáváním odborné literatury, pořádáním školení a seminářů a také obecné propagace moravských a českých vín ve spolupráci s dalšími vinařskými organizacemi v ČR.

Více na wineinmoderation.eu a vinarskecentrum.cz.

You may also like...