Národní zemědělské muzeum otevírá prohlídky s tlumočníkem pro sluchově postižené

Národní zemědělské muzeum připravilo šest videí pro neslyšící, ve kterých představuje činnost muzea a jeho jednotlivých poboček. Od března si také mohou větší skupiny neslyšících a školy pro sluchově postižené objednat v hlavní výstavní budově v Praze speciální prohlídky s tlumočníkem. První veřejná komentovaná prohlídka s tlumočením do českého znakového jazyka se koná v neděli 3. března ve 14 hodin v rámci festivalu Týden komunikace.

Od března tohoto roku se zájemci z řad neslyšících mohou seznámit s působením muzea i díky sérii šesti videí, která muzeum připravilo ve spolupráci s organizací Deaf Friendly. Videa představují činnost a historii muzea, hlavní výstavní budovu v Praze na Letné a jednotlivé pobočky v regionech. Neslyšící je najdou na nové stránce webu nzm.cz (www.nzm.cz/videa-pro-neslysici) nebo na YouTube kanálu muzea. Národní zemědělské muzeum v Praze také nově nabízí žákům škol pro sluchově postižené a větším skupinám neslyšících možnost zúčastnit se speciálních prohlídek. Prohlídka hlavní výstavní budovy v Praze na Letné sestává z krátkého představení historie muzea a následné prohlídky jedné z expozic dle vlastního výběru. Vybírat lze z expozic Voda v krajině, Zemědělství, Rybářství, Gastronomie, Myslivost a Jede traktor. Vstupné včetně komentované prohlídky je pro žáky či větší skupinu neslyšících zdarma. Prohlídky začínají v březnu 2019. „Zpřístupnit informace o činnosti našeho muzea také komunitě neslyšících, zejména žákům ze škol pro sluchově postižené, považujeme za součást veřejné služby, již muzeum plní,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

První z prohlídek s tlumočením do českého znakového jazyka, určená pro veřejnost, proběhne v neděli 3. března ve 14 hodin v rámci festivalu Týden komunikace. Bude trvat 1,5 hodiny a na závěr budou představena nová videa a webová stránka Národního zemědělského muzea určená neslyšícím.

You may also like...