Novinka z nakladatelství Vyšehrad – Keltové mýtus a realita

Putování po stopách keltského dávnověku i ryzí současnosti keltské kultury od autora Stefana Zimmera. Pozoruhodné náboženství Keltů, jejich kultura i svět představuje stále fascinující téma – nejen pro obdivovatele druidů či milovníky dobrodružství Asterixe a Obelixe…

Nová kniha kolektivu německých odborníků, vydaná renomovaným nakladatelstvím WBG, přináší pestrý obraz tohoto národa, spjatého historicky též s českým územím. Autoři se věnují mimo jiné osudům keltských skupin v průběhu staletí, jejich jazyku, folklóru či právu. V neposlední řadě se zabývá také aktuální situací keltského živlu a jeho dodnes patrným historickým vlivem.

Z německého originálu přeložil Jan Hlavička.

Stefan Zimmer (*1947) je německý jazykovědec, keltolog a emeritní profesor na univerzitě v Bonnu. Již od mládí se zajímá o indoevropskou jazykovědu, kterou též v letech 1966 až 1972 na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem úspěšně vystudoval. V německém akademickém prostředí rychle našel uplatnění a následně působil na své frankfurtské alma mater, na Svobodné univerzitě Berlín, ale objevil se též jako hostující výzkumný pracovník v Oxfordu (1992–1993) nebo jako hostující profesor na Humboldtově univerzitě v Berlíně (1994–1995). V roce 1995 byl jmenován profesorem srovnávací indoevropské jazykovědy a keltských studií na univerzitě v Bonnu, kde stabilně působil až do svého odchodu do důchodu v roce 2011. Stefan Zimmer stál rovněž u zrodu několika významných keltologických sympozií a kongresů a v roce 2009 byl jedním ze spoluzakladatelů Societas Europaea Celtologica (Evropské keltologické společnosti).