Odpovědné firmy rostou rychleji než trh. Na druhou stranu nemusí být dobře připraveny na válku

Z porovnání výkonnosti firem, které ovládají světové žebříčky ESG (udržitelnost, odpovědnost), za poslední tři roky vyplývá jejich nadprůměrná výnosnost v růstových letech. Naopak, v době krize, která překvapila svět zahájením války Ruska pro Ukrajině, tyto „ESG“ společnosti ztrácely na své hodnotě víc, než trh jako celek. Vyplývá to z lednové studie World’s Top ESG Companies 2024 investiční společnosti Wonderinterest Trading.

Roční výkonnost indexu MSCI World ESG Leaders v prosinci 2023 dosáhla úrovně 26 %. Tím skupina oceňovaných společensky odpovědných firem, mezi které MSCI zařazuje hráče jako Microsoft, Nvidia, Alphabet, Johnson & Johnson nebo Teslu, překonala všeobecný mateřský index MSCI o více než dva procentní body, čili byla výnosnější o téměř 10 %*.

Naopak rok 2022, který byl náročný a bouřlivý nejen pro trhy jako celek, ale dramatičtěji se odrazil právě na hodnotě indexu MSCI World ESG Leaders. Ten v roce, kdy vypukla válka na Ukrajině a vrcholila energetická krize, odepsal více než 19 %, a zaznamenal tak téměř o půldruhého procentního bodu větší pokles hodnoty než všeobecný mateřský index*.

Ze studie zkoumající strategie velkých globálních společností silných v ESG vyplývá, že stále dostatečně nereflektují obrovské geopolitické výzvy a rizika, která se v posledních letech objevila. „Zjednodušeně můžeme konstatovat, že zatímco v klimatické politice jsou čelní aktéři ESG velmi agilní, pak riziku globálních válečných otřesů se ve svých strategických plánech dostatečně nevěnují,“ konstatovala Olívia Lacenová, hlavní analytička Wonderinterest Trading Ltd.

Vývoj tržní hodnoty indexů MSCI World ESG Leaders a MSCI World (%)*

Zdroj: Wonderinterest Trading na základě dat MSCI.com

Přitom válečné riziko je firemnímu sektoru jako celku dobře známo. Například poradenská společnost EY ve své zprávě 2024 Geostrategic Outlook jasně uvádí, že korporátní sektor počínaje rokem 2022 začal skokově výše vnímat geopolitická rizika, měřeno počtem jejich zmínek v korporátních materiálech, než tomu bylo v době před zahájením ruské invaze na Ukrajinu.

Z dlouhodobého hlediska ovšem stále pozorujeme, že různé verze indexů ESG dokáží překonávat výkonnost svých mateřských indexů. Jedním z hlavních důvodů je samotný rostoucí zájem a tlak investorů na to, aby jejich investice byly v souladu s těmito kritérii udržitelnosti a odpovědnosti,“ dodala Olívia Lacenová.

Přední světoví hráči z indexu MSCI World ESG Leaders přistupují ke strategii udržitelnosti různými způsoby. Pro některé z nich je změna klimatu a rizika a příležitosti s ní spojené úhelným kamenem aktivit. Společnosti Microsoft a Alphabet se na oblast klimatické změny v rámci své společenské odpovědnosti zaměřují dokonce mnohem více než na oblasti související s přímými dopadem jejich silného tržního vlivu na trh a zákazníky, tedy na regulatorní problémy.

Druhý přístup, jaký vidíme u Johnson & Johnson, Lilly nebo Home Depot, neodmyslitelně spojuje udržitelnost s podnikatelskými cíli. Extrémním případem v tomto ohledu je Tesla, kde se cíle udržitelnosti téměř 100% prolínají s obchodními cíli, tedy například příspěvek k ochraně klimatu se podle společnosti rovná prognóze budoucího prodeje elektromobilů.

Z pohledu investorů začíná být evidentní, že „své“ společnosti budou považovat dále za udržitelné nejen podle zájmu o ochranu planety nebo diverzitu zaměstnanců. Bude je zajímat také diverzita a bezpečnost dodavatelského řetězce, včetně přístupu k surovinám. A bude je zajímat flexibilní připravenost na krizové události, včetně hrozeb a příležitostí, jakými může být státní regulace či veřejné zakázky vyplývající z potřeb „válečné ekonomiky“.

Tento text představuje marketingovou komunikaci. Nejedná se o žádnou formu investičního poradenství nebo investičního průzkumu ani o nabídku jakékoliv transakce s finančním nástrojem. Obsah textu nezohledňuje individuální okolnosti, zkušenost nebo finanční situaci čtenáře. Výkonnost v minulosti není zárukou nebo predikcí budoucích výsledků.

* Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

You may also like...