Podle výzkumu Savills je Praha 15. nejatraktivnějším evropským městem pro fintech společnosti

Podle nejnovějšího výzkumu společnosti Savills, mezinárodního poskytovatele realitních služeb, je Praha 15. nejatraktivnějším evropským městem pro společnosti z oboru finančních technologií, neboli fintech, kdy jedním z hodnotících kritérií je také cenová dostupnost a podnikatelské prostředí.

S tím, jak se Evropa začíná postupně probouzet z období karantény a do určité míry dochází k obnovení aktivity nájemců, právě fintech společnosti se budou řadit mezi stále významnější skupinu uživatelů prostor komerčních nemovitostí. Jak uvádí Savills, tak poptávka po kancelářských prostorách ze strany fintech společností se pravděpodobně ukáže jako jedna z odolnějších vůči strukturálním změnám v ekonomikách a bankovních sektorech, k nimž v daném období došlo.

Pandemie Covid-19 ukázala světu, jak rychle může dojít ke změnám, a nastartovat digitalizaci tradičního bankovního a finančního sektoru v klíčových evropských zemích,“ říká Matthew Fitzgerald, ředitel cross-border týmu zastupování nájemců, ve společnosti Savills. „Globální finanční krize v roce 2008 podpořila podnikání, které spolu s nárůstem kontroverzí kolem velkých bank přineslo vstup challenger bank (obecný termín pro nové hráče na trhu) a celé řady start-upů. Jsem přesvědčen, že v důsledku koronavirové krize dojde k dalšímu posílení tohoto odvětví.“

Při sestavení Indexu se Savills ve své zprávě European Fintech Occupier Outlook 2020 zabývala 16 proměnnými v rámci tří hlavních kritérií – demografie, talent a inovace, cenová dostupnost a podnikatelské prostředí – ve 23 klíčových evropských městech, které seřadila podle atraktivnosti.

Na vrcholu Indexu se jako nejatraktivnější evropské města umístila města Londýn, Berlín, Paříž, Barcelona a Manchester, a to především kvůli propojení jejich stávající infrastruktury finančních služeb, solidního demografického základu, dostatku talentovaných lidí a inovací, relativní cenové dostupnosti a atraktivního podnikatelského prostředí. Praha obsadila 15. místo, kdy dosáhla obzvláště vysokého hodnocení u kritéria cenové dostupnosti a podnikatelského prostředí, a to vzhledem k relativně nízké sazbě daně z příjmu právnických osob (19 %), nízkým průměrným celkovým nákladům na zaměstnávání softwarového inženýra (35 000 EUR ročně) a nízkým nákladům spojeným s nájemným (285 EUR za m2), což by mohlo vytvořit budoucí poptávku po kancelářských prostorách, jestliže se další společnosti rozhodnou působit v některé z východoevropských zemí.

Praha se může pochlubit mnoha atributy k vytvoření silného fintech centra – rozvinutý trh rizikového kapitálu, příznivé podnikatelské prostředí, dobré technické univerzity, velký podíl ICT specialistů mezi pracovní silou a vysoká penetrace internetu a chytrých telefonů – což vede k poměrně vysoké přítomnosti fintech společností s ohledem na velikost Prahy. Vzhledem k tomu, že se začínající fintech společnosti rozrůstají, nabírají stále více zaměstnanců a stávají se dobře etablovanými na svém trhu, povedou tyto změny v některých případech k přechodu z flexibilních na konvenční kanceláře a možná se dokonce některé tyto společnosti stanou hlavními nájemci budov. Výzkum spol. Savills ukazuje, že se fintech společnosti obvykle stěhují z flexibilních do konvenčních kanceláří v průměru za 4,5 měsíce po obdržení rizikového kapitálu pro financování svých aktivit,“ říká Petr Florián, associate oddělení pronájmu kancelářských prostor spol. Savills ČR a SR.

You may also like...