Poranění pánve a dolních končetin při dopravních nehodách motocyklistů

Statistika portálu Dopravní nehody v ČR (nehody.cdv.cz) eviduje za celý loňský rok celkem 3 364 dopravních nehod motocyklistů (včetně mopedů), při kterých bohužel vyhaslo na českých silnicích 58 lidských životů. Těžká zranění si přivodilo 322 účastníků těchto nehod, jejichž následkem bylo v mnoha případech poranění pánve a dolních končetin. 

Právě povaha jízdy na motocyklu, který chrání řidiče mnohem méně než automobil se všemi bezpečnostními prvky, výrazně zvyšuje riziko těžkých úrazů a někdy bohužel i ztráty lidského života. Přitom v případě nehod motorkářů se nejvíce riziková skupina pohybuje ve věku 45–54 let.* Celkem jasné jsou také tři největší příčiny těchto nehod: nedání přednosti v jízdě, nepřiměřená rychlost a nesprávný způsob jízdy. A protože více než třetina zmíněných nehod se odehrála v přímém úseku s předpokládanou vyšší rychlostí, byly následky na zdraví člověka často velmi vážné. Mimo zranění hlavy, hrudníku a páteře jsou logicky ve velkém ohrožení také orgány v okolí pánve a dolní končetiny.

Zlomeniny pánve jsou závažným zraněním, neboť krvácení z žilních pletení či vzácněji z pánevních tepen je život ohrožující. Možná krevní ztráta do prostoru pánve je až 5 litrů, takže hrozí vykrvácení. Pánev vytváří ochranu mnoha orgánům a velkým cévám, takže její zlomeniny s sebou často přinášejí také poranění nervů, cév, močového měchýře, pohlavních orgánů, tlustého střeva nebo konečníku. Další komplikace může přinést zlomenina stehenní kosti, která je nebezpečná především kvůli krvácení. Při otevřené zlomenině stehenní kosti doprovázené poraněním cévního svazku hrozí rovněž rychlé vykrvácení. Stejně jako u fraktury pánve je i tady jedinou cestou k přežití co nejrychlejší pomoc již v místě dopravní nehody a co nejrychlejší a nejvíce šetrný transport do traumacentra.

Osobní zkušenost motorkáře

Právě tuto neblahou zkušenost z těžké dopravní nehody na motocyklu má za sebou i Jan Matoušek, který na kritický okamžik dodnes vzpomíná. Do té osudné zatáčky jsem vletěl mnohem rychleji, nežli jsem měl. Když jsem se probral, trčely ze mě hadičky a já si uvědomil, že se něco stalo. Kladete si pak často otázku: Proč já? Nic to ale nezmění na skutečnosti, že se vám změnil život během jedné sekundy,“ dodává Jan, který si z těžké nehody odnesl pneumotorax plic, 12 zlomených žeber, rozdrcené tři obratle, poraněnou míchu v kombinaci s ochrnutím dolních končetin. I přes tento hendikep však zůstal dodnes věrný aktivnímu sportu.

V první řadě by si měl řidič motocyklu vždy uvědomit poměrně vysokou míru své zranitelnosti při nehodě a tomu přizpůsobit svůj styl jízdy. Pokud přeci jenom k nehodě dojde, je z pohledu první pomoci klíčové rychlé a efektivní vyšetření zraněného pro určení priorit k ovlivnění kaskády života ohrožujících stavů. Je třeba zastavit masivní krvácení, ochránit krční páteř, zajistit průchodnost dýchacích cest a obnovit či udržet dýchání. Stejně tak je potřeba zajistit cévní oběh a postarat se o ochranu neurologických funkcí, a to vše ještě před převozem do traumacentra,“ shrnuje základní body první pomoci u nehody Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh, připravující dlouhodobě kampaň Ty to zvládneš, a dodává: „I při dodržení všech těchto zásad v místě nehody a následné odborné péči ve zdravotnickém zařízení je třeba mít na mysli, že v nekomplikovaných případech vyžaduje léčba zlomeniny pánve a stehenní kosti zhruba jeden rok“.

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek IZS ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Více informací: www.tytozvladnes.cz

*statistické údaje čerpány z portálu Dopravní nehody v ČR (nehody.cdv.cz)

Fotokredit: tytozvladnes.cz 

You may also like...