Praha 10: Spolupráce Základní školy Jakutská s Mateřskou školou Omská

ZŠ Jakutská a MŠ Omská v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)  spolupracují na různých projektech. Nyní se děti z obou institucí setkaly nad tématem čtenářské gramotnosti. Cílem společných schůzek budoucích prvňáčků a školáků bylo připomenutí zásad bezpečného chování.

Členové čtenářského klubu (zřízeného na základě zapojení do projektu OP VVV – šablony II) při společných setkáních představili předškolákům z MŠ Omská – pracoviště MŠ Jakutská preventivní výchovu Děti pomáhají. Hlasité předčítání žáků střídalo pokládání návodných otázek, které ověřovaly porozumění textu. Touto zábavnou formou si děti v mateřské školce připomněly základní pravidla bezpečného chování nejen při každodenním počínání, ale i při mimořádných událostech.

Další spolupráci s MŠ máme rozjednanou v druhém pololetí školního roku v oblasti čtenářství a polytechniky. V případě opětovného uzavření škol máme online plán s audio a video nahrávkami.

You may also like...