Pražské Čakovice sází v údržbě zelených ploch na robotizaci

Potřeba vytvořit příjemné zázemí pro vlastní rezidenty v ekologickém a udržitelném duchu vedla zástupce samosprávné městské části Praha Čakovice k pořízení moderní akumulátorové techniky, která od léta pečuje o zahradní a parkové plochy v okolí zdejšího zámku. Moderní bezemisní robotické sekačky Husqvarna zde šetří nejen provozní náklady, ale i kapacity pracovníků, kteří se o sekání trávníků dosud starali prostřednictvím konvenčních motorových sekaček. 

Udržitelnost a ekologičnost, ale také eliminace nadbytečného hluku, který má negativní vliv na duševní i fyzické zdraví člověka, to jsou hlavní atributy iniciativy s názvem Tiché město, kterou technologický výrobce Husqvarna naznačuje, kudy se bude ubírat budoucnost výroby zahradní a lesní techniky, a to i ve spolupráci s městskými municipalitami. Po vzoru středočeských Poděbrad, Znojma či Františkových Lázní nyní myšlenku Tichého města naplňují také v pražských Čakovicích.

„Jako městská část se snažíme smýšlet velice ekologicky a využívat potenciálu velkých ploch zeleně, které udržujeme pro volnočasové aktivity našich občanů. Robotické sekačky nám pomáhají tuto cestu naplňovat,“ říká místostarosta MČ Čakovice Alexander Lochman a dodává: „Nemůžeme nezmínit fakt, že kvalita trávníků se pravidelným sečením, které robotické sekačky Automower zabezpečují každodenně, výrazně zlepšila a další předností je i úspora lidské síly, kterou můžeme využít v jiné lokalitě.“ 

Využívání robotické techniky pro údržbu městské zeleně je udržitelné nejen z hlediska emisí, ale i bezpečnosti. Robotické sekačky pracují v Čakovicích pod neustálým dohledem. Jsou kontrolovány pomocí integrovaného bezpečnostního systému, který pomocí technologie GPS chrání sekačky i před případnou krádeží.

„Robotizace městského parku v Praze-Čakovicích je dalším krokem pro rozšíření robotických sekaček do veřejného prostoru a světa profesionální údržby zeleně. Čakovice mohou být vzorem pro další města a obce v České republice, která chtějí jít s moderními trendy a využívat nové technologie ke zlepšení kvality života místních obyvatel. Robotické sekačky Husqvarna Automower® jsou již nedílnou součástí parku a díky svým technickým vlastnostem přispějí ke zlepšení kvality travnatých ploch a vytvoří příjemnou atmosféru parku pro jeho návštěvníky,“ upřesňuje Patrik Truhlář ze společnosti Husqvarna Česko. 

You may also like...