Proč Česko nemá vlastní centralizovaný antiplagiátorský program

Jak to vlastně funguje v Česku, co se týče závěrečných prací a jak počítač prohledává texty, které by mohli být duplicitní?

I když v minulosti to nebyl takový problém zkontrolovat duplikáty textu profesory, protože profesor měl přehled o literatuře, ze které mohl student čerpat, v dnešní době je takováto kontrola nepředstavitelná. Na internetu přibývají stále nové texty, a takováto ruční kontrola je nemožná.

Zjistit zda text je plagiátem se na sto procent nedá zjistit ani strojem. Proto když se nějaký student rozhodne neuvést zdroj svých informací, takto může obejít dokonce i stroj. No i přes tenhle fakt, že toto je možné, netřeba pokoušet štěstí, protože programy pro detekci plagiátorství se každým rokem zlepšují a dá se plagiátorství odhalit i zpětně.

Nástroje, které vznikly na kontrolu duplikátu se neustále musí optimalizovat, právě pro efektivnost a nelehký úkol těchto nástrojů. Vysoké školy v ČR převážně využívají antiplagiátorský program Theses.cz. Práce absolventů musí být povinně zveřejněny podle zákona. Není však uvedeno jako mají být zveřejněny, proto některé školy práce nedávají na internet a tak je kontrola plagiátorství komplikovanější. Pokud je práce podezřelá z plagiátorství, musí být v konečném důsledku posouzena odborníkem.

Stejně jako v jiných zemích Evropské unie tak i v Česku se tato otázka začíná více a více řešit.

Plagiátorství a povědomí o něm stále celkově není až tak rozšířené a stále je třeba o tomto lidi informovat. Stále se najdou studenti, kteří si na plagiátorství nedají pozor, a v budoucnu to může mít různé důsledky. Proto je důležité, aby hlavně školy o tomto procesu své studenty předem informovali a, aby se tak plagiátorství stále více a více dostávalo do povědomí lidí.

I přes tento fakt zde stále neexistuje centrální antiplagiátorský program, který by byl podporován vládou. Proč to je tak? Je možné, že je to právě proto, že již existují dobré programy na kontrolu plagiátorství, které jsou ale v soukromém vlastnictví a není možné takový program odkoupit vládou. Nebo Česko přece jen není ještě až tolik uvědomělé a Česká vláda do takového něčeho nechce investovat peníze. Otázkou je, zda by nenastala stejná situace jako v jiných zemích Evropské unie, které se o toto prostřednictvím vlády pokusili. Každopádně, je dobré a důležité, že vůbec tyto programy na podporu antiplagiátorství vůbec existují a studenti si takto mohou své práce zkontrolovat. 
Svou práci si můžete odkontrolovat a více se dozvědět například na https://www.plagramme.com.

You may also like...