Nadace Olgy Havlové spouští nový projekt pro středoškoláky – Daruj srdce

Jak zapojit mladé lidi do okolního dění? Jak jim přiblížit fungování neziskového sektoru a vtáhnout je do spoluutváření veřejného prostoru? Možné řešení nabízí nový projekt „Daruj srdce“, který Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) spouští k 30. výročí svého založení.

„Přicházíme s tímto projektem v době, kdy si připomínáme 30 let od založení naší organizace paní Olgou Havlovou, a zároveň v čase, kdy se zdá, že se ze společnosti pomalu vytrácejí hodnoty, jako jsou pokora, nezištnost či sounáležitost se svým okolím. Paní Olga byla ztělesněním těchto hodnot, proto bychom je rádi prostřednictvím jejího odkazu vrátili do myslí mladých lidí a pokusili se tak přispět k rozvoji občanské společnosti,“ uvádí k novému projektu ředitelka VDV Monika Granja
Promo video od Marka Lambory:

Jedna z možností, jak studenty vtáhnout do prostředí, které není lhostejné k lidem se zdravotním či sociálním handicapem, je naživo ukázat, jak lidé v neziskových organizacích pracují, jak a komu konkrétně pomáhají a s jakými obtížemi se potýkají. Projekt je určen pro studenty středních škol. Návrhy, jak podpořit konkrétní neziskovou organizaci, mohou studenti posílat do neděle 18. října 2020.

JAK SE ZAPOJIT A PŘIHLÁSIT PROJEKT:  

  1. Studenti vyhledají ve svém okolí neziskovou organizaci, která pomáhá v sociální oblasti (seniorům, dlouhodobě nemocným, lidem se zdravotním postižením, lidem bez domova, obětem domácího násilí nebo znevýhodněným mladým lidem).
  2. Spojí se se zástupcem neziskové organizace a společně zjistí, s čím by potřebovali pomoci, zda jim zrovna něco nechybí nebo co by jim usnadnilo práci.
  3. Vybranou neziskovou organizaci přihlásí do projektu „Daruj srdce“, tj. do 18. října 2020 vyplní formulář na darujsrdce.com, a můžou pro ni získat až 20 tisíc korun (finanční příspěvek vyplatí vybraným organizacím přímo VDV). 
  4. Studenti, kteří se do projektu přihlásí, obdrží pozvánku na setkání a besedu s význačnými osobnostmi v Knihovně Václava Havla, která se uskuteční 9. listopadu 2020 od 16 hod. Zde se také vyhlásí až 10 vybraných neziskových organizací, které získají finanční podporu.  

O tom, které organizace budou v projektu „Daruj srdce“ finančně podpořeny, rozhoduje poradní sbor jmenovaný správní radou VDV. Příspěvek neziskové organizaci bude poskytnout v souladu s grantovými pravidly VDV. 

www.darujsrdce.com   www.vdv.cz    www.sportprocharitu.cz

You may also like...