Projekt SensiQure: Český vědec a technolog spojili síly pro nový standard v pěstování konopí

Za vznikem nového projektu SensiQure stojí Ing. Jiří Velechovský, který se už 4 roky věnuje výzkumu léčebného konopí (primárně vlivu výživy a pěstebních faktorů na biosyntézu kanabinoidů) a Tomáš Mikula, který se již podílel na vzniku několika podnikatelských projektů, od IoT přes výrobní systémy až po energetiku. Na základě společné vášně pro vědu a výzkum si brzy uvědomili potenciál hydroponického pěstování, potažmo pěstování ve vnitřních prostorách (indoor farming).

První polovinu roku 2021 věnovali velké úsilí rozsáhlým přípravám, ladění byznys plánu a získávání investic. Ve druhé části roku začali stavebně přizpůsobovat prostory záměru. „Tyto ‚přípravné‘ kroky jsou již úspěšně za námi a nyní se prostor vybavuje pečlivě vybranou pěstební technologií. Jedná se zejména o LED světla, upravené vzduchotechnické řešení podle našich specifických potřeb, centrální řídicí jednotku umožňující řízení a záznam veškerých elementů vstupujících do pěstebního procesu. Během února roku 2022 je naplánováno spuštění prvního pěstebního cyklu. To je pouze začátek procesu, který je ve své návaznosti schopen poskytovat přes 25 dílčích sklizní v kalendářním roce s výnosem okolo 1 tuny sušeného konopného květu ročně,“ prozrazuje nemalé plány Jiří Velechovský, jeden ze zakladatelů společnosti SensiQure. Pěstební procesy jsou nastaveny na základě soudobého poznání z oblasti vědy a praxe a jejich aplikace je neustále vyhodnocována a korigována ve spolupráci se špičkou akademické sféry v ČR, která se zabývá pěstováním léčebného konopí ve vnitřních prostorách.

Cíle projektu SensiQure

Jiří Velechovský

Cílem je vybudovat pěstební zařízení, které bude považováno za nový standard ve smyslu kvality procesů, jejich kontroly a automatizace ve spojení s odborným pěstitelským a technologickým know-how. „Díky prolnutí znalostí a komplexnosti přístupu k této problematice máme za cíl produkovat konopné květy s vysokou mírou standardizovaných parametrů v prémiové kvalitě. V neposlední řadě je naší výsadou čistota nejen kultivačních prostor, ale i koncového produktu. Chceme dosáhnout prémiové kvality produkce vycházející z nadstandardních výrobních prostor a procesů při zachování konkurenceschopné ceny na trhu. V první fázi bude produktem CBD květ, který bude vypěstován za podmínek vyhovujících standardům produkce léčebného konopí. Po získání licence pro kultivaci léčebného konopí bude portfolio doplněno o květy léčebného konopí,“ upřesňuje Jiří Velechovský.

Důraz na moderní a sofistikované technologie

Celý výrobní proces se odehrává v plně kontrolovaných podmínkách vnitřního prostoru za využití nejmodernějších technologií. „Díky sběru dat z celého pěstebního procesu jsme schopni včas zaznamenat a eliminovat rizikové nežádoucí vlivy a docílit tak kýžené kvality a čistoty produkovaného květu. Kultivace rostlin probíhá v čistě hydroponickém systému za použití inertních materiálů, díky kterým nedochází k nepředvídatelnému ovlivnění tak komplexního procesu, jakým je pěstování rostlin v řízených podmínkách,“ uvádí Tomáš Mikula, spoluzakladatel společnosti SensiQure.

Plány na rok 2022

Na základě zkušeností z kultivace konopí pro léčebné účely v rámci vědecko-výzkumné činnosti optimalizovat procesy a řízení technologií v nových produkčních prostorech. Vytvoření pěstebních metodických manuálů k jednotlivým kultivarům rostlin konopí tak, abychom byli schopni kvalifikovat a kvantifikovat zastoupení kanabinoidů, terpenů a zároveň vyloučit kontaminaci nežádoucími látkami (plísně, škůdci…). „V neposlední řadě bude náš záměr směřovat k získání licence pro pěstování léčebného konopí (prostory budou od samého začátku těmto požadavkům vyhovovat) a nalezení distribučních příležitostí pro tento produkt určený nejen pro české pacienty. Součástí snahy o udělení licence bude i snaha navázat zahraniční obchodní vztah se subjektem, který na základě GACP licence pro pěstování léčebného konopí bude odebírat květ v požadované kvalitě a dále jej zpracovávat v kvalitě GMP na další farmaceutické produkty,“ představuje plán na rok 2022 Tomáš Mikula.

Rok 2022 přinese mnoho legislativních změn a možností

Česko se stalo konopným hráčem s výhodou teprve nedávno, když prezident České republiky, Miloš Zeman podepsal 27. září novelu o návykových látkách. Ta od nového roku umožňuje mimo jiné maximální množství delta-9-tetrahydrocannabinolu (THC) ve výrobku až do výše 1 %. Zásadně se také upravuje legislativa léčebného konopí. „Čekali jsme dlouho, až někdo přijde s podobnou vizí a praxí, a teď je pravý okamžik. Těšíme se na spolupráci se SensiQure, protože máme chuť se v léčebném konopí angažovat,“ prozrazuje známý konopný aktivista a propagátor Jiří Stabla.

Synteticky vyráběné kanabinoidy se v praxi příliš neosvědčují. Naproti tomu ty přírodní působí na organismus synergicky, tedy všechny společně a pouze v rostlině je najdeme v přirozené, optimální kombinaci potřebné k tomu, aby se projevil jejich plný léčebný účinek. Nejlépe to vysvětluje entourage efekt, kdy součet jednotlivých biologicky aktivních i neaktivních látek z konopí se násobí a působí na více úrovních zároveň, než jak by tomu bylo u izolátů jednotlivě. „Odborný výzkum i praxe ukazují, že využití léčebného konopí či výrobků z něj otevírá další možnosti léčby. Mimo jiné zmírnění nežádoucích účinků klasické léčby a také přináší možnosti zlepšení a udržení zdravotního stavu jako takového. Ve své praxi běžně kombinuji západní léčbu s konopnými extrakty s přírodními kanabinoidy,“ uvádí MUDr. Rodion Schwarz z Přílepské ordinace.

Tomáš Mikula a Jiří Velechovský

Členové týmu a garanti kvality

Ing. Jiří Velechovský (29 let)

Čtyři roky se věnuje výzkumu léčebného konopí. Primárně vlivu pěstebních faktorů na biosyntézu kanabinoidů (vliv výživy, mikroklimatu, osvětlení, suplementace CO2). V současné době dokončuje publikační činnost nutnou k obhajobě titulu Ph.D. v oblasti pěstování léčebného konopí. Při nástupu na postgraduální studium pro fakultu navrhl unikátní pěstební laboratoř a dohlížel na její realizaci. Tato laboratoř slouží k pěstování léčebného konopí. Setkání Tomáše Mikuly s Jiřím bylo znamením, ve fázi, kdy hledal vlastní projekt – tím se tedy stalo hydroponické pěstování konopí při striktním dodržení vědecko-technologického přístupu. 

Bc. Tomáš Mikula (31 let)

Při inženýrském studiu na ČVUT FEL nastoupil do startupu, který vyvíjel, vyráběl a celosvětově prodával 3D tiskárny. Velmi rychle se propracoval do nejužšího vedení firmy, 4 roky byl výrobním ředitelem a přímo se podílel na strategickém řízení a směřování firmy. Svět byznysu a technologií ho zcela pohltil. Podílel se na vzniku několika velmi zajímavých podnikatelských projektů, od IoT přes výrobní systémy až po energetiku. V rámci vytyčených oblastí zájmu se dostal k problematice rostoucí urbanizace a analyzoval několik možných projektů s ní spojených. S kolegy začal mimo jiné vyvíjet dílčí řídicí systémy pro Indoor farming a převážně hydroponické pěstování, ve kterém vidí velký potenciál.

 

You may also like...