Provoz přívozu Štětí byl oficiálně otevřen

Dnem 1. dubna 2019 od časných ranních hodin byl Společností Pražské Benátky otevřen Přívoz Štětí. Přívoz bude provozován mezi levým břehem zastávkou Hněvice a zastávkou na pravém břehu – městem Štětí. Provoz přívozu je zdarma jako náhrada za uzavřený most.

Slavnostní zahájení přívozu proběhlo za přítomnosti starosty Štětí Mgr. Tomáše Ryšánka a místostarosty Štětí Ing. Miroslava Andrta, litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta i majitele společnosti Pražské Benátky Zdeňka Bergmana. Nechyběla ani námořnická kapela Matylda – písně plavební.

Dle výběrového řízení Severočeského kraje, které vyhrála společnost Pražské Benátky s. r. o., byl původní rozsah jízdního řádu stanoven od 4.21 hodin ráno do 23.00 hodin. Společnost Pražské Benátky se však rozhodla vyjít vstříc nad rámec veřejné zakázky a odsouhlaseného kontraktu. Přívoz bude proto provozován první plavbou již od 4.00 hodin z přístaviště Hněvice do poslední plavby, která bude navazovat na poslední vlakové spojení, tedy v 00:21 hodin.

Společnost Pražské Benátky na tuto převozní trasu nasadí převozní loď Šemík. Kapacita této lodi je 40 osob. „Veškerá plavidla i přístaviště si stavíme dle vlastních projektů a ve vlastní režii“, řekl Zdeněk Bergman, převozník pražský. Převozní loď Šemík byla původně postavena pro zvýšení kapacity a rozšíření provozu přes zimní sezónu na přívozu P5 v Praze mezi Císařskou loukou, Výtoní a Náplavkou Smíchov. 

Záložní plavidlo, které bude použito při provozu přívozu Štětí je loď Kazi, která stejně jako loď Šemík je převozní lodí typu Kazi a má kapacitu 40 osob. Tento typ plavidla byl prověřen provozem přívozu Kazín na řece Berounce, který společnost provozovala od roku 2014. Tam bylo zřízeno pět přístavišť propojených dvouhodinovou vyhlídkovou plavbou. V posledních dvou letech se společnosti podařilo začlenit do Pražské integrované dopravy tzv. pendl, tedy krátké propojení mezi levým a pravým břehem Berounky, mezi přístavišti Kazín a Mokropsy.

V letošním roce byla společnost Pražské Benátky však nucena provoz přívozu Kazín přerušit, neboť Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyřadila vodní cestu na Berounce ze zákona o vnitrozemské plavbě.

Foto: Pavel Hoznédl (Město Štětí)

You may also like...