Dnes byl slavnostně zahájen provoz obnoveného Přívozu Vyšehrad

Přívoz Vyšehrad je zmiňovaný již v roce 1222, kdy ho vlastnila a provozovala Vyšehradská kapitula. Tato trasa přívozu prožila největší rozvoj v 19. století, v době rozvíjející se průmyslové revoluce.

Obnovený historický přívoz převáží mezi neméně historickými přístavišti Podskalí a Smíchov na převozní lodi ŠEMÍK.

Přívoz, v době před stavbou mostů, vozil zejména obyvatele z pravého vltavského břehu do průmyslových podniků na Smíchově. Převozní loď ŠEMÍK byla postavena jednoúčelově přímo pro provoz této převozní trasy. Kapacita převozní lodi ŠEMÍK je 40 osob, loď je dlouhá 11,2 m, široká 3,6 m a ponor má 0,65 m.

Jméno lodi upozorňuje na historické souvislosti známé ze Starých pověstí českých, ve kterých se praví, že Horymírovi, vladykovi z Neumětel, zachránil kůň Šemík život, když s ním přeskočil hradby Vyšehradu. Horymír v jeho sedle přeplaval řeku Vltavu a běželi dále k Neumětelům, kde hrdinný kůň Šemík skonal, na následky zranění po skoku z Vyšehradské skály. Dodnes můžeme v Neumětelích navštívit Šemíkův symbolický hrob.

Jízdní řád Přívozu Vyšehrad: Každodenně od 10:00 do 22:00 hod.
v 15 minutových intervalech nebo na přání. V sobotu již od 7:30 hod.

Společnost Pražské Benátky s.r.o. provozující Přívoz Vyšehrad bude jízdní řád v průběhu roku upravovat dle potřeb poptávky cestujících. Jednotná cena lodního lístku: 20,- Kč / dospělý, dítě, senior, voják, student, tramp, kolo, zvíře.

Provozovatel: Pražské Benátky s.r.o. Platnéřská 4, 110 00 Praha 1 – Staré Město. 

You may also like...