Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Farma roku 2019

Dnes večer v pražském Divadle ABC byly vyhlášeny výsledky soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku. Již počtvrté v historii, která má osmnáctiletou tradici, putuje zlato do jižních Čech, zcela poprvé ale na Českobudějovicko. Pozitivními emocemi nabité atmosféry byla kromě sedláků ze všech koutů republiky přítomna i řada významných hostů z politické, akademické a kulturní sféry.    

Identita jednotlivých farem byla účastníkům slavnostního vyhlášení jako vždy odtajněna až v průběhu komponovaného večera, a to pomocí nominačních videoklipů. Na umístění pěti nominovaných, které určila odborná hodnotitelská komise dle pěti kritérií – celkového vzhledu farmy, organizace práce, ekonomických výsledků, zamýšleného rozvoje a zapojení rodiny do chodu farmy, si museli přítomní počkat až do poslední chvíle. Jaké tedy jsou nejlepší farmy roku 2019?

Vítězem 18. ročníku soutěže Farma roku se stala Rodinná farma Placandů z Křenovic nedaleko Českých Budějovic. Dvougenerační hospodaření rodiny Placandů, kde navíc vyrůstají další naděje do budoucna – synové Jakub a Aleš, obsáhne doslova vše, co si jen lze pod pojmem rodinná farma představit. S láskou, poctivostí, umem a nadšením chovaný skot plemene masný simentál dosahuje špičkových šlechtitelských parametrů, nechybí ani chov prasat a ovcí. Více než dvě stovky šetrně obhospodařovaných hektarů půdy slouží k pokrytí krmivové základny i produkci pšenice dodávané do nedalekého mlýna. Novinkou je bourárna s prodejem kvalitního vyzrálého masa přímo ze dvora. Díky celoroční pomoci dětem z mateřských škol a zdravotně postiženým osobám z českobudějovického centra ARPIDA je křenovické hospodářství místem s jedinečným napojením na okolní život.   

Stříbro vybojovala Farma Heroutice. V době před třemi desítkami let, kdy heroutický statek milovníci koní Jana a Miloslav Perníčkovi kupovali, neboť jako jedni z mála vycítili potenciál této samoty v krásném koutě nedotčené přírody Středního Povltaví, to byla ruina bez vody a elektřiny. Od té doby zde odchovali 156 hříbat a společně s dcerou Janou, velmi úspěšnou jezdkyní, se stali pojmem mezi chovateli koní nejen v České republice. Farma je již řadu let renomovaným jezdeckým a chovatelským střediskem, kde se koná nespočet akcí zaměřených na koně včetně dětských pobytů. 

Bronzovou příčku obsadila Farma Frühbauerovi z Peršíkova na Havlíčkobrodsku. Původní představa Jana Frühbauera staršího věnovat se sedlačině na rodinném hospodářství v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pouze jako vedlejší činnosti, vzala rychle za své. A to je jedině dobře. Díky tomu vznikla dnešní ukázková mléčná farma se 140 hektary půdy, o počtu více než stovky dojnic s dlouhodobě vynikající užitkovostí a supermoderní stájí, vídanou dosud spíše v západní Evropě. 

Jako čtvrtá se umístila Farma rodiny Kozohorských z Chaloupek-Ouběnic. Import několika laní a jelenů z divoké populace v přírodní lokalitě v maďarské Boszenfě se stal před patnácti lety nejen velkým splněným přáním mladého nadšeného myslivce Martina Kozohorského a jeho rodiny, ale i základem dnešního velmi úspěšného a mezi odborníky uznávaného chovu farmového zvěře s produkcí kvalitního plemenného materiálu. Kromě padesáti jelenů a čtyřicítky muflonů je 46 hektarů zdejších trvalých travních porostů využíváno i k chovu masného skotu a ovcí. Pátým rokem tu díky vybudování moderních ekologických jatek a bourárny probíhá také finalizace produkce nejen z této farmy s následným prodejem ze dvora a dodáním do mnoha prodejen a restaurací na Dobříšsku, ale i v Praze a okolí. 

Na páté místo dosáhl Veselý Grunt z Janové na Vsetínsku. Když začali zemědělští inženýři Denisa a Kamil Mezníkovi, kteří roky pracovali v jiných oborech, před více než deseti lety vysazovat na svazích Vsetínských vrchů své první ovocné sady s cílem budoucího zpracování produkce, dočkali se nepochopení okolí. S heslem „Časy se mění, to dobré zůstává“, v jehož duchu dnes provozují veškerou činnost od vypěstování ovoce na 25 hektarech ekologických sadů, až po výrobu hektolitrů kvalitních destilátů, ale i výtečných povidel, ve vlastním ovocném lihovaru v Janové, však slaví obrovský úspěch. 

 „Říká se – Sláva vítězům a čest poraženým, ale poražený tady vlastně nikdo není. Každý sedlák, ať už navázal na mnohaletou rodinnou tradici, či začal úplně od začátku, a i přes všechny nástrahy neváhá a rozvíjí své podnikání dál, tak aby statek mohl jednou předat svým dětem, je pro mě vítězem. Vždyť se nebál s vervou pustit do hospodaření, boje s nelítostnými nařízeními, kontrolami, hlášeními, úředníky, zvládl se prohrabat plnými šanony lejster, ustát nepřízeň počasí a často i zkreslený pohled široké veřejnosti, jenž lehce odsoudí každého, kdo si jen dovolil na cestu vytáhnout trochu bláta nebo vyrazit na pole s postřikovačem,“ říká předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek.

Za letošními pěti oceněnými moderními rodinnými hospodářstvími je obrovský kus tvrdé práce, mnoho úsilí, často i obav a nejistoty, které se střídají s pocity štěstí a naplnění. Jejich příběhy budeme prezentovat před širokou veřejností i našimi a evropskými zákonodárci, abychom jim ukázali, že rodinné farmy nelze házet do jednoho pytle s pohrobky bývalých JZD, neboť ti náš venkov při životě neudrží.

K oceněným farmám se v letošním roce přidalo ještě dalších šest. Jde o úspěšné účastníky druhého ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, jehož smyslem je poukázat na to, jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o konceptu svého hospodaření a přes nelehké byrokratické překážky či nedostatek času neváhají realizovat na svých farmách a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření prospěšných pro krajinu, životní prostředí a celou společnost.

Foto: Petr Brodecký

You may also like...